Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Przebieg głosowania 2019-09-24 14:02
katalog Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/154/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Wejherowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji 2019-09-27 12:31
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/153/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie 2019-09-27 12:30
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/152/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Miasta Wejherowa składników mienia komunalnego do korzystania 2019-09-27 12:29
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/151/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. o przekazaniu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Wejherowie z dnia 4 września 2019 roku na uchwałę Rady Miasta Wejherowa Nr VIk/V/49/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku, w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2019-09-27 12:27
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/150/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 2019-09-27 12:25
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/149/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 2019-09-27 12:24
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/148/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIk/XXXIV/398/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa, zmienionej uchwałą Nr VIIk/XLV/534/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 r. 2019-09-27 12:20
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/147/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobą fizyczną 2019-09-27 12:16
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/146/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej 2019-09-27 12:15
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/145/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2019-09-27 12:12
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/144/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2019-09-27 11:50
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/143/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych od Polskich Kolei Państwowych S.A. 2019-09-27 11:50
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/142/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIk/XL/479/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Wejherowie zlokalizowanych poza pasem drogowym oraz powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia ustalania opłat na tych parkingach (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 1182). 2019-09-27 11:45
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/141/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIk/XXXI/361/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia nowego regulaminu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 2152) 2019-09-27 11:43
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/140/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu 2019-09-27 11:39
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/139/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2019-09-27 11:37
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/138/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego w rejonie ulicy Ofiar Piaśnicy 2019-09-27 11:34
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/137/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Wejherowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie realizacji zadania własnego Gminy Miasta Wejherowa 2019-09-27 11:33
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/136/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 wrzes?nia 2019 r. w sprawie wyboru ławniko?w do sa?do?w powszechnych na kadencje? w latach 2020-2023 2019-09-30 15:20
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/135/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 wrzes?nia 2019 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika 2019-09-30 15:18
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/134/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 wrzes?nia 2019 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika 2019-09-30 13:50
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/133/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ?Rondo Jana Piepki? rondu położonemu przy ulicy 12 Marca, na zbiegu z ulicą Władysława Sikorskiego w Wejherowie. 2019-09-27 11:29
dokument [ Unieważniono ( § 1 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. b Uchwały] UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/132/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXIII/268/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości 2019-10-28 15:37
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/131/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa 2019-09-27 11:25
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/130/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie wierzytelności w zakresie dotacji wypłacanych przez Gminę Miasta Wejherowa w latach 2009-2016 2019-09-27 11:24
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/129/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2019-09-27 11:22
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/128/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019 2019-09-27 11:19