Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/152/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Miasta Wejherowa składników mienia komunalnego do korzystania

Uchwała Nr VIIIk/XIII/152/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Miasta Wejherowa składników mienia komunalnego do korzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady przekazywania jednostkom pomocniczym (osiedlom) Gminy Miasta Wejherowa składników mienia komunalnego do korzystania.

§ 2. Przedmiotem przekazania jednostce pomocniczej do korzystania mogą być składniki mienia komunalnego, stanowiące własność Gminy Miasta Wejherowa w postaci: gruntów zabudowanych i niezabudowanych, budynków, budowli, lokali użytkowych położonych na obszarze danej jednostki pomocniczej oraz rzeczy ruchomych.

§ 3. Przekazanie jednostce pomocniczej składników mienia komunalnego do korzystania następuje z inicjatywy Prezydenta Miasta Wejherowa lub na wniosek zainteresowanej jednostki pomocniczej.

§ 4. Mienie gminne może być przekazane do korzystania na cele statutowe jednostek pomocniczych Gminy służące ich mieszkańcom, a w szczególności na:

1) prowadzenie placów zabaw, świetlic, klubów,

2) urządzanie i utrzymywanie boisk, terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych oraz terenów zielonych.

§ 5. 1. Przekazanie następuje poprzez oddanie określonego składnika mienia do korzystania jednostce pomocniczej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony.

2. O przekazaniu jednostce pomocniczej wskazanego składnika mienia komunalnego decyduje Prezydent Miasta Wejherowa w drodze zarządzenia.

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, szczegółowo określa:

1) składniki mienia, które są przekazywane do korzystania,

2) termin przekazania i okres na jaki następuje przekazanie,

3) cel, na jaki przekazane mienie ma być wykorzystane.

4. Dokumentem potwierdzającym przekazanie jednostce pomocniczej mienia oraz jego zwrot jest protokół zdawczo - odbiorczy, podpisywany przez Prezydenta Miasta Wejherowa oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla. Protokół zdawczo - odbiorczy określa stan techniczny przekazanych składników mienia.

§ 6. 1. Zwrot przekazanego mienia przed upływem okresu korzystania może nastąpić:

1) z inicjatywy Prezydenta Miasta, z uwagi na wykorzystywanie tego mienia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub celami określonymi we wniosku;

2) na wniosek jednostki pomocniczej.

2. Prezydent Miasta Wejherowa może w drodze zarządzenia podjąć decyzję o zwrocie przez jednostkę pomocniczą przekazanego jej określonego składnika mienia również w przypadku, gdy jest to uzasadnione interesem Gminy Miasta Wejherowa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-09-2019 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2019
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2019 12:29