Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/149/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Uchwała Nr VIIIk/XIII/149/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Wskazuje się jednostki budżetowe, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, które utworzą wydzielony rachunek bankowy:

1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Fryderyka Chopina w Wejherowie, przy ul. Gdańskiej 30;

2. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Wejherowie, przy ul. Śmiechowskiej 36;

3. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Józefa Wybickiego w Wejherowie, na Osiedlu 1000-lecia PP 15;

4. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Teodora Bolduana w Wejherowie, na Osiedlu Kaszubskim 27;

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wejherowie, przy ul. Nanickiej 22.

§ 2. űródłami dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym są:   

1. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;

2. Odszkodowania i wypłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;

3. Opłaty za wynajem sal, pomieszczeń i innych powierzchni;

4. Opłaty za korzystanie z komputerów, innych urządzeń i wyposażenia;

5. Opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej, boiska oraz sprzętu sportowego;

6. Opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich;

7. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych składników majątkowych;

8. Wpływy z innych usług;

9. Odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe.

§ 3. Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku są przeznaczone na:

1. Sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów, o których mowa w § 2;

2. Remont lub odtworzenie mienia jednostki budżetowej;

3. Wydatki związane z bankową obsługą wydzielonego rachunku;

4. Inne cele bezpośrednio związane z działalnością jednostki budżetowej.

§ 4. Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku nie mogą zostać przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

§ 5. 1. Kierownicy jednostek budżetowych wraz z projektem planu finansowego tych jednostek, opracowują projekt planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych i przekazują Prezydentowi Miasta Wejherowa ten plan w terminie umożliwiającym ujęcie tego planu w załączniku do projektu uchwały budżetowej.

2. Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

3. Projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych, zatwierdzony przez kierownika jednostki budżetowej, stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki budżetowej w zakresie dochodów i wydatków określonych odpowiednio w § 2 i § 3 niniejszej uchwały od 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej.

4. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe, ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, stanowią prognozę tych dochodów i wydatków z nich finansowanych oraz stanowią podstawę gospodarki finansowej i są zatwierdzane przez kierownika jednostki budżetowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o podjęciu uchwały budżetowej.

5. Kierownicy jednostek budżetowych mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planie dochodów i wydatków, a także zwiększać wydatki finansowane dochodami, określonymi w § 2 niniejszej uchwały, w przypadku realizacji wyższych dochodów. Kierownicy jednostek budżetowych w terminie 7 dni zawiadamiają Prezydenta Miasta Wejherowa o zmianach planu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 7. Traci moc uchwała Nr Vk/L/546/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-09-2019 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2019
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2019 12:24