Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/129/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/XIII/129/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 24 września 2019 r.

o zmianie uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506  z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami)


Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Wejherowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XIII/129/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 24 września 2019 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XIII/129/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 24 września 2019 r.
Zalacznik2.pdf


Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa
na lata 2019-2034

 

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Stosownie do treści art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia. W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2034.

 

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały
Nr VIIIk/III/10/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono dochody, wydatki, kwotę długu oraz spłatę rat dokonywanych z wydatków budżetu zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019.

 

 W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały
Nr VIIIk/III/10/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. wprowadzono następujące zmiany:

 

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1.      W przedsięwzięciu "Akcja promocyjno-informacyjna w ramach projektu "Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi" w 2020 roku zmniejszono limit wydatków o 10 000 zł, w 2021 roku zwiększono limit wydatków o 10 000 zł

2.      W przedsięwzięciu "Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo - Ogrodowo - Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 69 742 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań i wydatków w 2019 roku o kwotę 69 742 zł

3.      W przedsięwzięciu "Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 38 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku o kwotę 38 000 zł

 

 

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.      W przedsięwzięciu "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Wejherowie" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 o kwotę 200 000 zł.

2.      W przedsięwzięciu "Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody"" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku o kwotę 12 608 zł.

3.      W przedsięwzięciu "Budowa ul. Karnowskiego" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku o kwotę 70 000 zł.

4.      W przedsięwzięciu "Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej" zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 21 000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 753 000 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 705 000 zł, w 2021 o kwotę 69 000 zł.

5.      W przedsięwzięciu "Program przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku o  kwotę 67 000 zł. 

6.      W przedsięwzięciu "Przebudowa skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina (rondo)" zmniejszono łączne nakłady finansowe limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2019 o kwotę 658 zł

7.      W przedsięwzięciu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku o kwotę 100 000 zł.

8.      W przedsięwzięciu "Przebudowa ul. Zamkowej" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku o kwotę 15 000.

9.      W przedsięwzięciu "Budowa parkingu przy ul. Jagalskiego" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku o kwotę 40 000 zł.

10.  W przedsięwzięciu "Budowa ul. Krofeya" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku o kwotę 60 000 zł.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

 

Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-09-2019 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2019
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2019 11:22