Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/226/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Placowi Grunwaldzkiemu w Wejherowie nazwy "Plac Ofiar Piaśnicy"  2012-05-04 11:15
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/225/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym  2012-05-04 11:13
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/224/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, w rejonie ulic 12 Marca, Wałowej, Judyckiego oraz rzeki Cedron 2012-05-04 11:09
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/223/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w ciągu ul. Sobieskiego od ul. Wałowej do wysokości ul. Bukowej  2012-05-04 11:05
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/222/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa  w obszarze pomiędzy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego  a ulicami Podmiejską i Budowlanych  2012-05-04 11:03
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/221/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. Protest Rady Miasta Wejherowa przeciwko budowie przez Gminę Wejherowo punktu zlewnego nieczystości płynnych na terenie miasta Wejherowa  2012-05-04 10:59
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/220/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o projekcie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Gałęźna Góra" 2012-05-04 10:54
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/219/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian dokonanych w Statucie Komunalnego Związku Gmin  "Dolina Redy i Chylonki" 2012-05-04 10:52
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/218/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Wejherowa  2012-05-04 10:50
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/217/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osób fizycznych  prawa własności nieruchomości  2012-05-04 10:47
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/216/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a Skarbem Państwa  2012-05-04 10:44
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/215/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa  2012-05-04 10:43
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/214/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XV/191/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa  2012-05-04 10:42
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/213/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobą fizyczną  2012-05-04 10:41
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/212/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie pomocy w zakupie radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie 2012-05-04 10:40
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/211/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji ze Szpitalem Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Propagowanie i upowszechnianie nowoczesnych technik małoinwazyjnych w chirurgii" 2012-05-04 10:39
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/210/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji ze Szpitalem Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Zapewnienie społeczności lokalnej dostępu do nowych technologii leczniczych i diagnostycznych na Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy" 2012-05-04 10:38
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/209/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - Zespół poreformacki (Klasztor Franciszkanów w Wejherowie) 2012-05-04 10:36
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/208/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ? Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej 2012-05-04 10:34
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/207/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choczewo z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku socjalnego 2012-05-04 10:23
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/206/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012 2012-05-04 10:23
dokument Uchwała Nr VIk/XVI/205/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XIII/166/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2012-05-04 10:23