Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XVI/209/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - Zespół poreformacki (Klasztor Franciszkanów w Wejherowie)

Uchwała Nr VIk/XVI/209/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - Zespół poreformacki (Klasztor Franciszkanów w   Wejherowie)  

Na podstawie art. 81 ust. 1   ustawy z   dnia 23 lipca 2003 roku o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. z   2003 r. Nr 162, poz. 1568 z   późń. zm.) w   związku z   art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), uchwały Nr Vk/XXXIII/369/2009 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 21 kwietnia 2009 roku w   sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na   terenie Gminy Miasta Wejherowa (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z   2009 r. Nr   78, poz. 1557)  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Przyznaje się dotację Klasztorowi Braci Mniejszych – Franciszkanów ul. Reformatów   19 w   Wejherowie, na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i   robót budowlanych, w   kwocie 140.000,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100), lecz nie więcej niż 75 % rzeczywistych kosztów zadania.  

§   2.   Dotację przyznaje się na wykonanie w/w prac zaplanowanych na 2012 rok, określonych we   wniosku z   dnia 04 kwietnia 2012 roku. Zakres prac obejmuje remont dachu Klasztoru Franciszkanów – części istniejącej.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Wejherowie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 04-05-2012 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 04-05-2012 10:36