Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XVI/220/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o projekcie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Gałęźna Góra"

Uchwała Nr VIk/XVI/220/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie wydania opinii o   projekcie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w   Gdańsku w   sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Gałęźna Góra?  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990   roku o   samorządzie gminnym (t.j.   Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2   ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 roku o   ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z   2009 r. Nr 151, poz. 1220 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Opiniuje się pozytywnie projekt Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w   Gdańsku w   sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Gałęźna Góra? ze zmianą przedstawioną w   ust. 2   niniejszej uchwały.  

2.   Rada Miasta Wejherowa wnioskuje o   zmianę treści § 10 przedmiotowego projektu zarządzenia na następującą :  

? §   10.   Określa się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo i   Miasta Wejherowa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych:  

1)   nie wprowadzać przeznaczenia terenu mogącego negatywnie wpłynąć na przedmiot ochrony rezerwatu Gałęźna Góra oraz obszaru Natura 2000 Biała PLH220016 na obszarze   Doliny Cedronu   , stanowiącej obszar położony wzdłuż rzeki Cedron i   ulicy Marynarki Wojennej w   Wejherowie, ograniczony terenami leśnymi Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz granicami zespołów: pałacowo ? parkowo ? ogrodowego Przebendowskich i   Keyserlingków oraz założenia architektoniczno ? krajobrazowego Kalwarii Wejherowskiej;  

2)   nie lokalizować w   strefie do 500   m od granic rezerwatu nowych liniowych elementów infrastruktury, z   wyjątkiem inwestycji celu publicznego, o   których mowa w   art. 2   pkt 5   ustawy z   dnia 27 marca 2003   roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z   późn.   zm.) oraz innych przedsięwzięć mogących negatywnie wpłynąć na przedmiot ochrony rezerwatu oraz obszaru Natura 2000. ? .

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 04-05-2012 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 04-05-2012 10:54