Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2019-11-05 13:39
dokument Przebieg głosowania 2019-11-05 11:48
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIV/163/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2019-11-06 10:35
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIV/162/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2019-11-06 10:33
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIV/161/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Wejherowa ze Stowarzyszenia Turystycznego ?Kaszuby Północne? Lokalna Organizacja Turystyczna 2019-11-06 10:32
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIV/160/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2019-11-06 10:20
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIV/159/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obszaru węzła komunikacyjnego ?Śmiechowo? ? powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 ? z terenami przyległymi 2019-11-06 10:12
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIV/158/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-11-06 10:10
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIV/157/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2019-11-06 10:09
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIV/156/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 listopada 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2019-11-06 10:02
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XIV/155/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019 2019-11-06 09:56