Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XIV/156/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 listopada 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/XIV/156/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 5 listopada 2019 r.

o zmianie uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506  z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami)


Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Wejherowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XIV/156/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2019 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XIV/156/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2019 r.
Zalacznik2.pdf


Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa
na lata 2019-2034

 

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały
Nr VIIIk/III/10/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono dochody i wydatki, które wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019 oraz harmonogramu projektów unijnych.

 

 W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały
Nr VIIIk/III/10/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1.      W przedsięwzięciu "Instrument elastyczności oraz promocja w ramach projektu Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa? zmniejszono w 2019 limit wydatków o kwotę 75 000 zł, oraz zwiększono limity wydatków w latach 2020-2022 o łączną kwotę 75 000 zł.

2.      Dodano nowe przedsięwzięcie ?Erasmus+ Partnerstwo współpracy szkół? wraz z ustaleniem limitu zobowiązań i wydatków na lata 2019- 2021 w kwocie 95 500 zł.

3.      W przedsięwzięciu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 54 449 zł, zmniejszono limity wydatków w latach 2019 roku o kwotę 1 532 829 zł, w 2020 o kwotę 1 276 278 oraz zwiększono limity wydatków latach 2021 o kwotę 651 441 zł, w 2022 o kwotę 2 193 217 zł.

 

 

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.      W przedsięwzięciu "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Wejherowie" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 o kwotę 360 000 zł.

2.      W przedsięwzięciu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 18 800 zł, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 81 200 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 100 000 zł.

3.      W przedsięwzięciu "Budowa ul. Karnowskiego" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku o kwotę 160 000 zł.

4.      W przedsięwzięciu "Pomorskie Szlaki Kajakowe" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku o kwotę 250 000 zł.

5.      W przedsięwzięciu ?Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Św. Jacka? zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 415 000 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 550 000 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 965 000 zł.

6.      Dodano nowe przedsięwzięcie ?Budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu na terenie SP Nr 9? wraz z ustaleniem limitu zobowiązań w kwocie 180 000 zł, limitu wydatków w 2019 roku w kwocie 9 700 zł, limitu wydatków w roku 2020 w kwocie 170 300 zł.

7.      Dodano nowe przedsięwzięcie ?Szkoła na kołach - budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu o miasteczko ruchu drogowego przy SP Nr 8? wraz z ustaleniem limitu zobowiązań w kwocie 170 000 zł, limitu wydatków w 2019 roku w kwocie 9 700 zł, limitu wydatków w roku 2020 w kwocie 160 300 zł.

8.      Dodano nowe przedsięwzięcie ?Boisko Jedenastka - etap II? wraz z ustaleniem limitu zobowiązań w kwocie 190 000 zł, limitu wydatków w 2019 roku w kwocie 12 800 zł, limitu wydatków w roku 2020 w kwocie 177 200 zł.

9.      Dodano nowie przedsięwzięcie ?Budowa boiska sportowego na os. Sucharskiego? wraz z ustaleniem limitu zobowiązań i wydatków w roku 2020 w kwocie 200 000 zł.

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

 

Jacek  Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 06-11-2019 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2019 10:02