Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
dokument [ Unieważniona ] Uchwała Nr VIk/XXXVI/441/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku 2013-12-19 12:13
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVI/440/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XIX/247/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów w szkołach i przedszkolu w zakresie realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli logopedów, pedagogów, psychologów, rehabilitantów i doradców zawodowych 2013-11-12 12:31
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVI/439/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/XLI/446/2002 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 września 2002 roku Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie 2013-11-12 12:28
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVI/438/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2014 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2013-11-12 12:26
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVI/437/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie finansowania przebudowy systemów grzewczych budynków mieszkalnych w Wejherowie na proekologiczne 2013-11-12 12:23
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVI/436/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2013-11-12 12:21
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVI/435/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości 2013-11-12 12:16
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVI/434/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie składników majątkowych mienia Skarbu Państwa 2013-11-12 12:13
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVI/433/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie składników majątkowych mienia Skarbu Państwa 2013-11-12 12:04
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVI/432/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany dokumentu pod nazwą "Strategia Rozwoju Wejherowa na lata 2012-2022" 2013-11-12 12:00
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVI/431/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie weryfikacji projektu planu aglomeracji Gdynia na terenie miasta Wejherowa 2013-11-12 11:57
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVI/430/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. o zmianie uchwały nr IVk/XVII/204/2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 kwietnia 2004 r., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Wejherowa 2013-11-12 11:53
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVI/429/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasto Wejherowo na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Wejherowo Spółką z o.o. z siedzibą w Wejherowie o powierzeniu świadczenia publicznych usług przewozowych w autobusowej komunikacji miejskiej 2013-11-12 11:51
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVI/428/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Wejherowa i Gmin objętych porozumieniem komunalnym na lata 2013 - 2025" 2013-11-12 10:24
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVI/427/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXVI/322/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 w obrębie skrzyżowania ulic Św. Jana - Sienkiewicza - 10 Lutego w Wejherowie" 2013-11-12 10:18
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVI/426/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choczewo z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku socjalnego 2013-11-12 10:07
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVI/425/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXVI/320/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2013-11-12 09:56
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVI/424/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2013-11-12 09:51