Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XXXVI/437/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie finansowania przebudowy systemów grzewczych budynków mieszkalnych w Wejherowie na proekologiczne

UchwałaNr VIk/XXXVI/437/2013
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie finansowania przebudowy systemów grzewczych budynków mieszkalnych w Wejherowie na proekologiczne

Na podstawie art. 7  ust. 1  pkt 1, art. 18 ust. 1  i ust. 2  pkt 6  oraz art. 58 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się do realizacji „Program likwidacji niskiej emisji w Śródmieściu Wejherowa na lata 2013-2018 poprzez ograniczenie stosowania paliw stałych” (zwany dalej Programem), którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń atmosfery, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdza się w latach 2014 – 2018 finansowanie Programu, o którym mowa w ust. 1  dla nieruchomości:

a) będących własnością Gminy Miasta Wejherowa,

b) wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Wejherowa posiada swój udział, w formie sfinansowania przebudowy systemu grzewczego na proekologiczny w części dotyczącej nieruchomości wspólnej w kwocie: do 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny lub użytkowy w budynkach w których znajduje się do 10 lokali, do 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny lub użytkowy w budynkach w których znajduje się powyżej 10 lokali.

3. Finansowanie, o którym mowa w ust. 2  pkt b nie może przekroczyć 75% łącznych kosztów przebudowy systemu grzewczego poniesionych przez wspólnotę mieszkaniową.

4. Finansowanie, o którym mowa w ust. 2  pkt b, zostanie udzielone w równym stopniu na udziały w nieruchomości wspólnej związane z lokalami komunalnymi i prywatnymi objętymi Programem we wspólnocie mieszkaniowej i jest niezależne od udziału gminy w funduszu remontowym tej wspólnoty.

5. Regulamin określający warunki, zasady oraz sposób finansowania i rozliczenia przebudowy systemu grzewczego na proekologiczny we wspólnotach mieszkaniowych zostanie przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa.

6. Środki finansowe na realizację Programu, zostaną zabezpieczone przez Radę Miasta w budżecie Gminy Miasta Wejherowa w latach 2014-2018.

7. Program realizowany będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel przez Radę Miasta w uchwale budżetowej.

§ 2. 1. Źródłem finansowania zadań określonych w § 1  ust. 2  pkt a niniejszej uchwały będą dochody Gminy Miasta Wejherowa z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz środki finansowe pozyskane przez Gminę Miasta Wejherowo wynikające z przystąpienia doProgramu KAWKA- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

2. Źródłem finansowania zadań określonych w § 1  ust. 2  pkt b niniejszej uchwały będą dochody Gminy Miasta Wejherowa z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

 


Załącznik do UchwałyNr VIk/XXXVI/437/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2013 r.
poniżej w załączniku

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 12-11-2013 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2013 12:23