Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XXXVI/435/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr VIk/XXXVI/435/2013
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości

Na podstawie: art. 18 ust. 2  pkt 9  lit. a ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 37 ust. 2  pkt 6  i art. 68 ust. 1  pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Miasta Wejherowa określa, iż zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczystych osobie, która zamierza tą nieruchomość nabyć, odbywa się na następujących zasadach:

a) nieruchomość może być zbyta w drodze bezprzetargowej, na warunkach i w celu określonych w niniejszej uchwale, o ile nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość,

b) zbycie nieruchomości na warunkach i w celu określonych w niniejszej uchwale wymaga uprzedniej, pozytywnej opinii Komisji Gospodarczej i Obrotu Nieruchomościami Rady Miasta Wejherowa,

c) cenę nieruchomości ustala się na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego,

d) o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości muszą być powiadomieni wszyscy właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych przyległych,

e) w przypadku zgłoszenia chęci nabycia nieruchomości, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, przez więcej niż jednego oferenta, w celu ustanowienia nabywcy przeprowadza się przetarg ograniczony.

2. W przypadku zbywania w udziałach nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne lub przeznaczone pod takie drogi, na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, które będą z tych dróg obsługiwane, w celu zapewnienia im dostępu do drogi publicznej, przepisów określonych w ust. 1  pkt d i e niniejszego paragrafu nie stosuje się.

§ 2. 1. Rada Miasta Wejherowa wyrazi zgodę na udzielenie bonifikaty, w wysokości do 90%, od ceny nieruchomości opisanych w § 1, jeżeli nieruchomość sprzedawana jest na cele mieszkaniowe.

2. Za sprzedaż na cele mieszkaniowe uważa się w szczególności sprzedaż, o której mowa w § 1  ust. 2, jeżeli sprzedaż ma na celu zapewnienie dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miasta Wejherowa nr IIk/XXXIII/412/98 z dn. 26 maja 1998 r., zmieniona Uchwałą Rady Miasta Wejherowa nr IIIk/II/27/98 z dn. 1  grudnia 1998 r. i Uchwałą Rady Miasta Wejherowa nr Vk/XXXII/336/2009 z dn. 17 marca 2009 r., w sprawie ustalenia zasad zbywania gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych w celu poprawienia warunków zagospodarowania posiadanych przez nich nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 12-11-2013 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2013 12:16