Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej polegającej na BUDOWIE DROGI GMINNEJ - ULICY WAŁOWEJ. Wojciech Dzieliński 2011-02-03 08:56:08
Sprawozdanie z wykonania zadań publicznych należących do Gminy przez podmioty, którym udzielona została dotacja Gminy Miasta Wejherowa w 2010 rok Wojciech Dzieliński 2011-02-02 12:06:42
[Zakończono] Inspektor w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-02-02 08:31:00
2011r - Ogłoszenia o naborze Wojciech Dzieliński 2011-02-02 08:28:05
Podatek od nieruchomości Wojciech Dzieliński 2011-01-31 14:53:49
Beata Rutkiewicz Wojciech Dzieliński 2011-01-31 12:43:21
Beata Rutkiewicz Wojciech Dzieliński 2011-01-31 12:32:42
Beata Rutkiewicz Wojciech Dzieliński 2011-01-31 10:10:07
Uchwała Nr VIk/IV/29/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/L/543/2010 Rady Miasta Wejherowa z 26 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych szkołom, przedszkolom niepublicznym, osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-01-28 12:58:16
Uchwała Nr VIk/IV/28/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XLIX/525/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości Wojciech Dzieliński 2011-01-28 12:56:10
Uchwała Nr VIk/IV/27/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny Wojciech Dzieliński 2011-01-28 12:54:05
Uchwała Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011-2026 Wojciech Dzieliński 2011-01-28 12:52:06
Uchwała Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011-2026 Wojciech Dzieliński 2011-01-28 12:50:49
Uchwała Nr VIk/IV/25/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 Wojciech Dzieliński 2011-01-28 12:47:58
Sesja IV Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 Stycznia 2011 r. Wojciech Dzieliński 2011-01-28 12:43:39
Leszek Glaza - Przewodniczący - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-01-28 11:47:16
Krzysztof Hildebrandt - Prezydent - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-01-28 11:45:59
Oświadczenie Majątkowe Prezydenta Miasta złożone na dzień 10.12.2010 - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-01-28 11:44:38
Oświadczenie Majątkowe składane na 2 miesiące przed końcem kadencji - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-01-28 11:44:04
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 137/5, obr. 8, poł. przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-01-27 08:28:48
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 137/5, obr. 8, poł. przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-01-27 08:28:11
Zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli Miasta Wejherowa oraz ustalenia okręgów wyborczych i kalendarza wyborczego dla wyborów zarządzonych na dzień 20 marca 2011 roku. Wojciech Dzieliński 2011-01-26 13:16:34
Konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mieszkańców Wojciech Dzieliński 2011-01-26 10:46:05
Krzysztof Gajewski Wojciech Dzieliński 2011-01-26 10:41:42
25-01-2011 Komisja Rewizyjna Wojciech Dzieliński 2011-01-21 07:50:15
Bogdan Tokłowicz - w związku z upływem kadencji - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-01-21 07:48:27
Bogdan Tokłowicz - w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Prezydenta - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-01-21 07:48:16
Bogdan Tokłowicz - w związku z upływem kadencji - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-01-21 07:47:25
Oświadczenie majątkowe Zastępców Prezydenta Miasta - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-01-21 07:41:21
Oświadczenie Majątkowe składane na 2 miesiące przed końcem kadencji - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-01-21 07:40:44
Oświadczenia majątkowe Prezydentów za 2010 - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-01-21 07:40:10
Oświadczenia majątkowe Prezydentów za 2010 - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-01-21 07:39:49
ZREALIZOWANY - Informacja o wywieszeniu wykazu 53 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargach nieograniczonych. Sebastian Bojaruniec 2011-01-19 09:25:35
Świadczenie w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. usług polegających na konserwacji Centrum Monitoringu, obsłudze i konserwacji kamer (część 1) oraz dostawie sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8 (część 2). Agnieszka Szulakowska 2011-01-18 14:57:30
Świadczenie w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. usług polegających na konserwacji Centrum Monitoringu, obsłudze i konserwacji kamer (część 1) oraz dostawie sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8 (część 2). Agnieszka Szulakowska 2011-01-18 12:10:56
28-01-2011 Komisja pomocy społecznej i polityki prorodzinnej Wojciech Dzieliński 2011-01-17 11:40:20
Świadczenie w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. usług polegających na konserwacji Centrum Monitoringu, obsłudze i konserwacji kamer (część 1) oraz dostawie sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8 (część 2). Danuta Domżalicka 2011-01-15 12:22:32
Świadczenie w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. usług polegających na konserwacji Centrum Monitoringu, obsłudze i konserwacji kamer (część 1) oraz dostawie sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8 (część 2). Danuta Domżalicka 2011-01-15 12:21:37
Świadczenie w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. usług polegających na konserwacji Centrum Monitoringu, obsłudze i konserwacji kamer (część 1) oraz dostawie sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8 (część 2). Danuta Domżalicka 2011-01-15 12:19:24
PRZETARG NIEROSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 41,05 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Puckiej 14 w Wejherowie. Wojciech Dzieliński 2011-01-14 13:11:00