Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/X/117/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

UchwałaNr VIk/X/117/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Wejherowa: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m² powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1 m² powierzchni, 

d) pozostałych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta – 0,30 zł od 1 m² powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

b) mieszkalnych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta – 0,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,94 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 powołanej wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr Vk/XLIX/525/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2010 r. Nr 136, poz. 2641). 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 03-10-2011 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2011 13:52