Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/X/125/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokali, zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, sprzedaży udziału w części nieruchomości wspólnej przy ul. Sobieskiego 318 w Wejherowie na rzecz osób fizycznych

UchwałaNr VIk/X/125/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokali, zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, sprzedaży udziału w części nieruchomości wspólnej przy ul. Sobieskiego 318 w Wejherowie na rzecz osób fizycznych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), art. 2 ust. 2 i ust. 4 w związku z art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.) 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Miasta Wejherowa wyraża zgodę na ustanowienie odrębnej własności następujących lokali z nieruchomości przy ul. Sobieskiego 318 w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 107 obręb 16 o powierzchni użytkowej 1381 m2 , działka nr 305 obręb 16 o powierzchni użytkowej 338 m2 : 

1) lokal niemieszkalny nr 10, obejmujący pięć pomieszczeń gospodarczych na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 51,40 m2 oraz pomieszczenie przynależne: pomieszczenie gospodarcze na poddaszu o powierzchni użytkowej 36,74 m2 , wraz z udziałem wynoszącym 95/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu, działka numer 107 obręb 16 o powierzchni 1381 m2 , działka numer 305 obręb 16 o powierzchni 338 m2 , zapisanych w księdze wieczystej KW nr GD1W/00000516/7, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie; 

2) lokal niemieszkalny, Garaż - oznaczony symbolem G11, o powierzchni użytkowej 9,30 m2 wraz z udziałem wynoszącym 10/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu, działka numer 107 obręb 16 o powierzchni 1381 m2 , działka numer 305 obręb 16 o powierzchni 338 m2 , zapisanych w księdze wieczystej KW nr GD1W/00000516/7, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie; 

3) lokal niemieszkalny, Garaż – oznaczony symbolem G12, o powierzchni użytkowej 11,33 m2 wraz z udziałem wynoszącym 12/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu, działka numer 107 obręb16 o powierzchni 1381 m2 , działka numer 305 obręb 16 o powierzchni 338 m2 , zapisanych w księdze wieczystej KW nr GD1W/00000516/7, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie; 

4) lokal niemieszkalny nr 13, obejmujący: pomieszczenie gospodarcze na parterze o powierzchni użytkowej 19,47 m2 i pomieszczenie gospodarcze na strychu o powierzchni użytkowej 41,22 m2  wraz z udziałem wynoszącym 65/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu, działka numer 107 obręb 16 o powierzchni 1381 m2 , działka numer 305 obręb 16 o powierzchni 338 m2 , zapisanych w księdze wieczystej KW nr GD1W/00000516/7, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie. 

2. Rada Miasta Wejherowa wyraża zgodę na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej w postaci dwóch pomieszczeń znajdujących się w budynku gospodarczym nr 5 o łącznej powierzchni użytkowej 18,04 m2 , usytuowanym na działce gruntu nr 107 obręb 16 i nr 305 obręb 16 przez wyłączenie ich z nieruchomości wspólnej i przyłączenie ich do lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Sobieskiego 318 w Wejherowie. 


3. Rada Miasta Wejherowa wyraża zgodę na sprzedaż prawa własności w udziale wynoszącym 234/1000 części w: 

1) lokalu niemieszkalnym nr 10 opisanym w § 1 ust. 1 pkt 1, na rzecz p. Henryka i Krystyny Mizak; 

2) lokalach niemieszkalnych opisanych w § 1 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, na rzecz p. Hanny Buczkowskiej; 

3) dwóch pomieszczeniach o łącznej powierzchni użytkowej 18,04 m2 jako pomieszczenia przynależne do lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Sobieskiego 318 w Wejherowie, z którymi związany jest udział wynoszący 20/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu, działka numer 107 obręb16 o powierzchni 1381 m2 , działka numer 305 obręb 16 o powierzchni 338 m2 , zapisanych w księdze wieczystej KW nr GD1W/00000516/7, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie, na rzecz p. Jarosława i Stanisławy Dymper. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 04-10-2011 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 04-10-2011 12:00