Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/X/134/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa ? w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego

Uchwała Nr VIk/X/134/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa – w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa, 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa – w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego, zwanej w dalszej treści uchwały „zmianą planu”, w granicach wskazanych na graficznym załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 

2. Zmiana planu stanowić będzie zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście – część północna, zatwierdzonego uchwałą Nr IIIk/X/124/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2000 r. Nr 118, poz. 757), zmienionej uchwałą Nr IIIk/XXX/323/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2002 r. Nr 10, poz. 154), uchwałą Nr IIIk/XXX/324/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2002 r. Nr 10, poz. 155), uchwałą Nr Vk/XI/89/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2007 r. Nr 132, poz. 2372), uchwałą Nr Vk/XI/90/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2007 r. Nr 132, poz. 2373), uchwałą Nr Vk/XI/91/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2007 r. Nr 132, poz. 2374), uchwałą Nr Vk/XIV/140/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2008 r. Nr 31, poz. 944), uchwałą Nr Vk/XXXVI/410/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2009 r. Nr 125, poz. 2426) i uchwałą Nr VIk/VIII/102/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2011 r. Nr 110, poz. 2271), zwaną dalej „planem”, na obszarze ograniczonym od zachodu ulicą Sienkiewicza, od północy linią zabudowy wzdłuż ul. Św. Jana, od wschodu ul. Srebrny Potok i Północną Pucką, a od południa ul. Wałową i Sobieskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 04-10-2011 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 04-10-2011 12:27