Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/X/133/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron

Uchwała Nr VIk/X/133/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa, 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron, w związku z planowaną rozbudową Ujęcia Wody Cedron w Wejherowie, zwanej w dalszej treści uchwały „zmianą planu”, w granicach wskazanych na graficznym załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 

2. Zmiana planu stanowić będzie zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującego obszar Miasta Wejherowa z wyłączeniem obszarów, dla których Rada Miasta Wejherowa podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian w planie miejscowym, zatwierdzonego uchwałą Nr IIIk/XXXV/379/01 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 13, poz. 267 z dnia 28 lutego 2002 r. 

3. Obszar zmiany planu obejmuje część terenów leśnych opisanych w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa nazwą „jednostka terytorialna lasy ochronne” i symbolem TLO, przylega do wschodniej i południowej części doliny rzeki Cedron, obejmując teren działek o numerach ewidencyjnych: 19, 38/4, 39/3, 52/1 i 53/1 oraz część działek 14/5 i 27, obręb 19 w Wejherowie. Obszar objęty zmianą planu od południa graniczy administracyjnie z Gminą Wejherowo. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 04-10-2011 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 04-10-2011 12:24