herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 219/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania likwidacji pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2018-09-21 08:29
ZARZĄDZENIE NR 215/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018. Zarządzenie Nr 215a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 20 18 rok 2018-09-26 07:49
ZARZĄDZENIE Nr 212/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-09-21 08:27
ZARZĄDZENIE NR 210A/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 września 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie 2018-09-12 11:46
ZARZĄDZENIE NR 210/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-09-18 07:41
Zarządzenie Nr 209/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pienvokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 2018-09-13 20:43
Zarządzenie Nr 208/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany 2018-09-11 20:15
ZARZĄDZENIE Nr 207/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-09-11 20:13
Zarządzenie Nr 206/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2018 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 październil{a 2018 r. i wskazania tej osoby Miejsldej Komisji Wyborczej celem powołania na Pełnomocnika ds. informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej 2018-09-11 20:10
Zarządzenie Nr 205/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2018-09-11 20:11
Zarządzenie Nr 203/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 03 września 2018 o zmianie Zarządzenia Nr 148/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2009 r. zmienionego Zarządzeniem nr 37/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.; nr 37/2015 z dnia 09 marca 2015 r,; nr 118 z dnia 22 czerwca 2015 r. ; nr 70/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie powołania i organizacji prac Komisji do spraw finansowania prac konserwatorskich. 2018-09-10 14:02
ZARZĄDZENIE NR 203/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.09.2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzania dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie w formule "zaprojektuj i wybuduj" 2018-09-10 13:53
202 2018-09-10 13:52
Zarządzenie nr 201/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2018-09-05 22:04
Zarządzenie Nr 200/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 152/2008 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 lipca 2008 roku 2018-09-04 10:18
ZARZĄDZENIE 199/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. ZARZĄDZENIE 199a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-09-11 20:06
Zarządzenie Nr 197/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2018-08-29 13:55
ZARZĄDZENIE Nr 196/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-08-28 23:35
ZARZĄDZENIE NR 195/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-08-29 14:34
Zarządzenie Nr 194a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2018 rok. 2018-08-27 14:31
ZARZĄDZENIE NR 194/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 2018-08-27 14:31
ZARZĄDZENIE NR 193/ 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. ZARZĄDZENIE NR 193a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. ZARZĄDZENIE NR 193b/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-08-29 14:41
Zarządzenie Nr 192a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2018 rok. 2018-08-27 14:29
ZARZĄDZENIE NR 192/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 2018-08-27 14:28
Zarządzenie Nr 191/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20.08.2018 r. w sprawie powołania, określenia składu oraz określenia zasad działania Wejherowskiego Zespołu do spraw Seniorów 2018-08-27 14:27
ZARZĄDZENIE NR 190/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Wejherowa i komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Wejherowa na rok 2019 2018-08-27 14:25
Zarządzenie Nr 189/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.08.2018 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie 2018-08-27 14:22
ZARZĄDZENIE Nr. 188/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-08-27 14:19
ZARZĄDZENIE Nr 187/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-08-27 14:19
ZARZĄDZENIE Nr 186/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-08-27 14:11
ZARZĄDZENIE Nr 185/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-08-27 14:10
ZARZĄDZENIE NR 184/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.08.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 163/2018 z dnia 16.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-08-27 14:07
Zarządzenie Nr 183/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.08.2018 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2018-08-21 11:22
Zarządzenie Nr 182a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2018 rok. 2018-08-21 11:19
ZARZĄDZENIE NR 182/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018 2018-08-21 11:18
ZARZĄDZENIE Nr 181/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2018-08-09 09:19
ZARZĄDZENIE Nr 180/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2018-08-09 09:18
ZARZĄDZENIE Nr 179/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2018-08-08 12:13
ZARZĄDZENIE NR 178/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018. Zarządzenie Nr 178a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2018 rok 2018-08-09 22:44
ZARZĄDZENIE NR 177/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.08.2018 r. w sprawie: Zmiany Zarządzenia nr 95/2017 z dnia 05.06.2017 r. 2018-08-08 10:15
ZARZĄDZENIE NR 176/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.08.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 164/2018 z dnia 17.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-08-07 09:32
ZARZĄDZENIE NR 175/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-08-07 09:32
Zarządzenie Nr 174/2018r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30.07.2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr 19/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 56/2018 z dnia 12.03.2018r., Nr 67/2018 z dnia 26.03.2018r., Nr 84/2018 z dnia 16.04.2018 w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2018-08-01 08:46
ZARZĄDZENIE NR 173/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.07.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 159/2018 z dnia 13.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-08-07 09:34
Zarządzenie Nr 172/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. Zarządzenie Nr 172a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 2018-08-03 13:01
Zarządzenie Nr 170/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2018-07-30 09:17
ZARZĄDZENIE NR 169/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.07.2018 r. w sprawie po wołania Komisji Przetargowej 2018-08-07 09:28
ZARZĄDZENIE NR 168/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-07-30 15:27
Zarządzenie Nr 167/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-24 12:22
Zarządzenie nr 166/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2018-07-26 09:48
ZARZĄDZENIE Nr 165/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-07-30 09:14
ZARZĄDZENIE NR 164/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ORAZ ZARZĄDZENIE NR 164a / 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.07.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 130/2018 z dnia 05.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-08-27 14:34
ZARZĄDZENIE NR 163/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-08-27 14:31
Zarządzenie Nr 162/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie 2018-07-23 13:26
ZARZĄDZENIE Nr 161/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-07-18 14:13
ZARZĄDZENIE Nr 160/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-07-18 14:13
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 159/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-08-21 11:28
Zarządzenie Nr 158/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 09 lipca 2018 o zmianie Zarządzenia Nr 112/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw udzielania dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. 2018-07-11 22:20
ZARZĄDZENIE NR 157/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-09-11 20:03
ZARZĄDZENIE NR 156/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018, Zarządzenie Nr 156a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018, Zarządzenie Nr 156a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 2018-07-30 10:04
ZARZĄDZENIE NR 155a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Zarządzenie Nr 155b/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, powołania Komisji Konkursowej oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 2018-07-11 22:17
Zarządzenie Nr 155/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 03.07.2018 r. w sprawie realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa na rok 2019 2018-07-04 21:41
Zarządzenie Nr 154/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 lipca 2018 roku o zmianie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2018-07-26 09:47
Zarządzenie Nr 151/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2018-07-05 21:11
ZARZĄDZENIE Nr 150/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 20 18 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2017 rok 2018-07-04 22:00
Zarządzenie Nr 149a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 2018-07-03 21:59
ZARZĄDZENIE NR 149/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 2018-07-03 21:57
Zarządzenie Nr 148/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27czerwca 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie do czasu powołania dyrektora. 2018-07-01 22:41
ZARZĄDZENIE NR 146/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany przedstawiciela Gminy Miasta Wejherowa w Stowarzyszeniu Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Zdrowa Rodzina- Zdrowa Gmina" 2018-06-28 14:38
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 145/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. 2018-06-28 14:35
Zarządzenie Nr 144/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2018-06-28 14:33
ZARZĄDZENIE Nr 142/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2018-07-01 22:38
Zarządzenie Nr 141a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 2018-06-21 21:43
ZARZĄDZENIE NR 141/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018 2018-06-21 21:41
ZARZĄDZENIE NR 140/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-06-26 22:41
ZARZĄDZENIE NR 139/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-06-26 22:39
ZARZĄDZENIE NR 138/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-06-26 22:37
Zarządzenie Nr 137/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego 2018-06-19 23:06
ZARZĄDZENIE 136/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-06-19 23:04
Zarządzenie Nr 135/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Wejherowa 2018-06-13 11:51
Zarządzenie Nr 134/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Wejherowa. ZARZĄDZENIE NR 134a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.06.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 11012018 z dnia 21.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-07-30 15:28
Zarządzenie nr 133/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2018-06-12 21:36
ZARZĄDZENIE Nr 132/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-06-12 21:34
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 131/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku o wyróżnieniu Medalem Róży 2018-06-12 12:55
ZARZĄDZENIE NR 130/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-06-26 22:35
ZARZĄDZENIE Nr 129/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-06-12 12:54
Zarządzenie Nr 128/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej 2018-06-08 13:43
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 127/2018 z dnia 04 czerwca 2018 roku o wyróżnieniu Medalem Róż 2018-06-08 23:31
ZARZĄDZENIE NR 126/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018. Zarządzenie Nr 126a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 2018-06-26 22:32
Zarządzenie Nr 125/2018 Prezydenta Miasta Wejherowo z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie powierzenia Panu Arkadiuszowi Kraszkiewiczowi - Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych i Ekonomicznych prowadzenia spraw Miasta i udzielenia upoważnienia . 2018-06-05 12:27
ZARZĄDZENIE Nr 124/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze IV Urzędzie Miejskim IV Wejherowie. 2018-06-13 09:08
Zarządzenie Nr 123/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2018-06-01 14:01
ZARZĄDZENIE Nr 122/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28.05.2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 2018-06-01 13:49
ZARZĄDZENIE Nr 121/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przekazania Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych w zarządzanie obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Wejherowa. 2018-05-30 11:42
ZARZĄDZENIE NR 120/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-06-08 23:28
ZARZĄDZENIE NR 119/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.05.2018 r. w sprawie po wołania Komisji Przetargowej 2018-06-08 23:30
ZARZĄDZENIE NR 118/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-08-21 11:27
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 117/2018 z dnia 28 maja 2018 roku o wyróżnieniu Medalem Róży Przedszkole im. Bł. S. Alicji Kotowskiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie 2018-05-30 11:37
ZARZĄDZENIE Nr 116/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-05-30 11:29
ZARZĄDZENIE Nr 115/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-05-30 11:29
ZARZĄDZENIE NR 114/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018. Zarządzenie Nr 114a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018. 2018-06-01 13:46
ZARZĄDZENIE Nr 113/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-05-30 11:28
ZARZĄDZENIE Nr 112a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-05-30 11:27
Zarządzenie Nr 112/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 maja 2018 w sprawie powołania Komisji do spraw udzielania dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 2018-05-25 07:09
ZARZĄDZENIE Nr 111/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. ZARZĄDZENIE Nr 111a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-06-19 23:03
ZARZĄDZENIE NR 110/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.05.2018 r. w sprawie po wołania Komisji Przetargowej 2018-05-24 22:47
ZARZĄDZENIE NR 109/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania 2018-05-24 13:10
Zarządzenie Nr 108/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa 2018-05-25 07:09
Zarządzenie Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej oraz weryfikacji uprawnień do otrzymywania zryczałtowanego dodatku energetycznego 2018-05-24 13:10
Zarządzenie Nr 106/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz weryfikacji uprawnień do otrzymywania dodatku mieszkaniowego 2018-05-24 13:12
ZARZĄDZENIE NR 105/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dn ia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018. Zarządzenie Nr 105a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018. 2018-05-24 22:55
Zarządzenie Nr 104/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie powołania zespołu do spraw wykonania obowiązku ustalenia wysokości i poboru o płaty za usługi wodne. 2018-05-24 22:50
ZARZĄDZENIE Nr 102/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2018-05-24 13:08
Zarządzenie Nr 101/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 14.05.2018 r. w sprawie glosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa w roku 2018 2018-05-15 09:12
Zarządzenie Nr 99/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07 maja 2018 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2018-05-23 12:09
Zarządzenie nr 98/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2018-05-15 08:43
Zarządzenie Nr 97/2018 Prezydenta Miasta W;jherowa z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany 2018-05-09 22:08
Zarządzenie Nr 96/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdania finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017 2018-05-09 21:47
Zarządzenie Nr 95a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 2018-05-09 21:45
ZARZĄDZENIE NR 95/2018 PREZYDENT A MIAST A WEJHEROWA z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 2018-05-09 21:44
Zarządzenie Nr 94/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie powolania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wejherowie 2018-04-30 12:56
ZARZĄDZENIE NR 93/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018, Zarządzenie Nr 93a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2018 roku, Zarządzenie Nr 93b/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 2018-05-09 21:42
ZARZĄDZENIE NR 92 / 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-06-08 23:33
ZARZĄDZENIE Nr 91/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2018-05-29 11:20
Zarządzenie 90/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. Zarządzenie 90a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 2018-05-12 22:12
Zarządzenie 89/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot dotacji dla przedszkoli na rok 2018 2018-04-25 22:53
Zarządzenie Nr 88/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Wejherowie 2018-05-07 16:54
ZARZĄDZENIE NR 87/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 kwietnia 2018 roku W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI ZRZESZENIU KASZUBSKO - POMORSKIEMU ODDZIAŁ WEJHEROWO, W TRYBIE UPROSZCZONYM NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2018 ROKU 2018-04-24 12:34
ZARZĄDZENIE NR 86/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości dla Projektu pn.: ?Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo - Ogrodowo - Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu" 2018-05-09 21:36
ZARZĄDZENIE NR 85/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rachunkowo ści oraz planów kont dla budżetu Gminy Miasta Wejherowa oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2018-04-28 09:10
Zarządzenie Nr 84/2018r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16.04.2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr 19/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 56/2018 z dnia 12.03.2018r., Nr 67/2018 z dnia 26.03.2018r., w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. ZARZĄDZENIE NR 84a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.04.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 6412018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-07-30 15:30
Zarządzenie Nr 83/2018r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16.04.2018r. o zmianie Zarządzenia Nr 84/2010 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2018-04-24 12:38
Zarządzenie Nr 82/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2018-05-25 23:12
Zarządzenie Nr 81/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa 2018-05-25 23:10
ZARZĄDZENIE Nr 80/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-05-25 23:10
ZARZĄDZENIE NR 79/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. ZARZĄDZENIE NR 79a / 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.04.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 45/2018 z dnia 26.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-05-12 22:08
Zarządzenie Nr 78/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wejherowie 2018-04-16 12:37
Zarządzenie Nr 77/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 2018-04-12 07:22
Zarządzenie Nr 76/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszen ia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 2018-04-12 07:22
Zarządzenie Nr 75/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania książek z księgozbioru Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2018-04-13 10:39
Zarządzenie Nr 74/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 2018-04-17 12:00
ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.04.2018 r. w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. ,,Budowa ul. Nadrzecznej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Chopina" 2018-05-12 21:50
Zarządzenie Nr 72/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2018-04-10 09:38
ZARZĄDZENIE NR 71 / 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-04-24 12:40
ZARZĄDZENIE Nr 70/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2018-04-04 14:53
ZARZĄDZENIE NR 69/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 oraz Zarządzenie Nr 69a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 2018-04-10 09:35
Zarządzenie Nr 68/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 2018-04-10 09:31
Zarządzenie Nr 67/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26.03.2018r. o zmianie Zarządzenia Nr 19/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.01.2018 r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 56/2018 z dnia 12.03.2018 r., w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2018-03-28 14:10
ZARZĄDZENIE NR 66/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania 2018-03-28 14:12
ZARZĄDZENIE NR 65/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania 2018-03-28 14:14
ZARZĄDZENIE NR 64/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-04-10 09:29
ZARZĄDZENIE NR 63/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-06-26 22:31
Zarządzenie Nr. 62/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2018-03-26 13:14
ZARZĄDZENIE Nr 61/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2018-03-22 16:48
ZARZĄDZENIE NR 60/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.03.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 236/2017 z dnia 11.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-03-22 16:45
ZARZĄDZENIE NR 59/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.03.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 247/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-03-22 16:43
ZARZĄDZENIE NR 58/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-03-22 16:41
Zarządzenie 57/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2018-03-14 22:20
Zarządzenie Nr 56/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12.03.2018r. zmianie Zarządzenia Nr 19/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.01.2018 r., w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2018-03-14 22:18
Zarządzenie nr 55/ 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2018-03-14 22:16
Zarządzenie nr 54/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia ?Diagnozy stanu edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasta Wejherowa" 2018-04-24 14:18
Zarządzenie Nr 53/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 marca 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2018-04-10 14:52
Zarządzenie Nr 52/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.03.2018r. w sprawie powołania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Zarządzenie Nr 52a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-05-24 22:39
Zarządzenie 51/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.03.2018 roku w sprawie odwołania członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 2018-03-14 22:12
Zarządzenie Nr 50/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 2018-03-13 13:52
ZARZĄDZENIE Nr 49/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-03-06 14:20
Zarządzenie Nr 48/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i udziału w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej 2018-03-01 23:29
Zarządzenie Nr 47/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2018-03-01 23:27
Zarządzenie 46a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 2018-03-01 23:25
ZARZĄDZENIE NR 46/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 2018-03-01 23:23
ZARZĄDZENlE NR 45/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-03-06 14:16
Zarządzenie Nr 44/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa 2018-02-26 20:39
Zarządzenie Nr 43/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.02.2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr 24/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 2018-02-23 10:25
Zarządzenie Nr 42/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowych 2018-02-25 20:56
Zarządzenie nr 41/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania diagnozy stanu edukacji przedszkolnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 2018-02-25 20:54
Zarządzenie nr 40/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2018-02-23 10:22
ZARZĄDZENIE NR 39/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości dla Projektu pn.: "Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim" 2018-02-25 20:52
ZARZĄDZENlE NR 38/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-03-06 14:11
ZARZĄDZENlE NR 37 l 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-02-23 10:20
ZARZĄDZENIE Nr 36/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych drogi pod nazwą ulica Patoka, ulica Jaśminowa oraz Łącznica ŁS w Wejherowie do całorocznej obsługi polegającej na bieżącym utrzymaniu czystości, utrzymaniu zimowym, usuwaniu wszelkich aktów wandalizmu oraz zniszczeń, uszkodzeń elementów małej architektury i infrastruktury drogowej 2018-02-19 19:49
Zarządzenie Nr 35a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lutego 2018 rolm w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 2018-02-19 19:47
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 lutego 20 18 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadali z zakresu administracji rządowej na rok 2018 2018-02-19 19:46
Zarządzenie Nr 34/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 12.02.2018 r. w sprawie wykonania Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa na rok 2018 2018-03-12 21:10
Zarządzenie nr 33/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu powypadkowego 2018-02-13 14:14
ZARZĄDZENIE Nr 32/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2018-02-12 14:11
ZARZĄDZENIE Nr 31/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2018-02-12 14:10
Zarządzenie Nr 30/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie realizacji zaleceń Wojewody Pomorskiego zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym znak: WK-1.431.59.2017.BS z dnia 25.01.2018 roku, w zakresie załatwiania w Urzędzie Miejskim w Wejherowie skarg i wniosków 2018-02-12 14:07
ZARZĄDZENlE NR 29/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-02-12 14:04
Zarządzenie Nr 28/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2018-02-09 09:19
Zarządzenie Nr 27/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05-02-2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu marki Fiat Doblo typ: 263, 1598 ccm. 77KwW. 2018-02-09 09:18
ZARZĄDZENIE Nr 26/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 luty 2018r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-02-09 09:16
Zarządzenie Nr 25/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 02.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia na terenie miasta Wejherowa procedury budżetu obywatelskiego w 2018 roku. 2018-02-09 09:14
Zarządzenie Nr 24/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 2018-03-01 13:15
Zarządzenie Nr 23/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i udziału w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej 2018-02-06 12:19
Zarządzenie Nr 22a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rok 2018 2018-02-13 14:38
ZARZĄDZENIE NR 22/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadali z zakresu administracji rządowej na rok 2018 2018-02-06 09:38
ZARZĄDZENIE NR 21/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2018 roku W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2018 ROKU 2018-01-29 08:22
Zarządzenie Nr 20/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze aportu 2018-01-26 22:01
Zarządzenie Nr 19/2018r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22.01.2018r. o zmianie Zarządzenia Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 lutego 2017r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 9112017 z dnia 29.05.2017r., Nr 115/2017 z dnia 10.07.2017r., Nr 140/2017 z dnia 21.08.2017r., nr 208/2017 z dnia 13.11.2017r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. 2018-01-26 21:58
Zarządzenie Nr 18/2018r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22.01.2018r. o zmianie Zarządzenia Nr 322/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.12.2009 r., w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2018-01-26 21:56
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu przygotowującego do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2018-01-26 21:54
Zarządzenie Nr 16/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i udziału w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej 2018-01-26 21:51
Zarządzenie nr 15/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na rok 2018 dla przedszkoli i szkół podstawowych, które prowadzą oddziały przedszkolne 2018-01-23 21:17
ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Wejherowa w 2018 r. 2018-01-26 21:49
Zarządzenie nr 13/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie "Planu działania" i "Planu sprawdzeń" Administratora Bezpieczeństwa Informacji na 2018 rok 2018-01-23 21:31
Zarządzenie nr 12/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miajskiego w Wejherowie na 2018 rok 2018-01-23 21:36
ZARZĄDZENIE NR 11/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2018-01-18 14:56
Zarządzenie nr 10/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej z odzieży roboczej pracownikom Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2018-01-18 14:54
Zarządzenie Nr 9/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 2018-01-17 22:17
Zarządzenie nr 8/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2018-01-17 22:16
Zarządzenie Nr 7/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie jako Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia oraz zawarcia umowy w imieniu i na rzecz samorządowych placówek oświatowych w zakresie przeglądów budynków szkolnych 2018-01-17 22:18
Zarządzenie Nr 6a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2018 rok. 2018-01-17 11:58
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018 2018-01-17 11:48
Zarządzenie Nr 5/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących 2018-01-17 11:48
Zarządzenie Nr 4/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2018 2018-01-23 12:31
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 3/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. 2018-04-24 12:40
Zarządzenie Nr 2/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2018 rok. 2018-01-17 11:35
ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2018-02-06 12:25