herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

ZARZĄDZENIE NR 289/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2019 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. ZARZĄDZENIE Nr 289a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. ZARZĄDZENIE Nr 289b/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie