herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

ZARZĄDZENIE NR 215/2018 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018. Zarządzenie Nr 215a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 20 18 rok