herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Zarządzenie Nr 206/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2018 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 październil{a 2018 r. i wskazania tej osoby Miejsldej Komisji Wyborczej celem powołania na Pełnomocnika ds. informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej