herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr 36/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych drogi pod nazwą ulica Patoka, ulica Jaśminowa oraz Łącznica ŁS w Wejherowie do całorocznej obsługi polegającej na bieżącym utrzymaniu czystości, utrzymaniu zimowym, usuwaniu wszelkich aktów wandalizmu oraz zniszczeń, uszkodzeń elementów małej architektury i infrastruktury drogowej