herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy pisemny przetarg ofertowy nieograniczony w formie konkursu ofert na najem na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejny okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 30,60 m2, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 238 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. 2014-01-15 07:38
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, poł. przy ul. Wniebowstąpienia w Wejherowie. 2013-12-27 13:25
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, poł. przy ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie. 2013-12-27 13:22
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 10 lat, lokalu użytkowego o pow. 97,63 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Sobieskiego 278 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej 2014-01-15 07:38
Trzeci przetarg ustny na sprzedaż samochodu Straży Miejskiej w Wejherowie marki Fiat Doblo 1.2, kat. SX 2013-11-21 08:01
PRZETARG ZAMKNIĘTY - BRAK OFERT Przetarg ustny na sprzedaż samochodu Straży Miejskiej w Wejherowie marki Fiat Doblo 1.2, kat. SX 2013-11-07 13:01
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, poł. przy ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie. 2013-11-07 10:36
PRZETARG ZAMKNIĘTY - BRAK OFERT Pierwszy przetarg ofertowy ograniczony na najem na okres 3 lat, pomieszczenia piwnicznego o pow. 28,98 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 5 w Wejherowie. 2013-10-24 09:39
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 20 lat, lokali użytkowych o łącznej pow. 329,48 m2, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdujących się w budynkach przy ul. 12 Marca 213/Pl.J.Wejhera 2 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej 2014-01-15 07:50
PRZETARG ZAMKNIĘTY BEZ WYBORU OFERENTA Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejny okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 97,63 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Sobieskiego 278 w Wejherowie. 2013-10-24 09:40
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, poł. przy ul. Wniebowstąpienia w Wejherowie. 2013-10-18 07:30
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 5 przy ul. Dąbrowskiego w Wejherowie o pow. 13,87 m2 2013-08-22 13:28
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejny okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 33,13 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Klasztornej 10/12 w Wejherowie. 2013-07-22 10:49
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY -Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejny okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 32,99 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Sobieskiego 286 w Wejherowie. 2013-07-22 10:50
PRZETARG ZAMKNIĘTY - BRAK OFERT Przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejny okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 263,92 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 211 w Wejherowie. 2013-07-22 10:51
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 19,84 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Kopernika 1 w Wejherowie. 2013-07-22 10:52
PRZETARG ZAMKNIĘTY -Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 5 przy ul. Dąbrowskiego w Wejherowie o pow. 13,87 m2 2013-07-04 11:51
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, poł. przy ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie. 2013-07-04 11:52
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, poł. przy ul. Reformatów w Wejherowie. 2013-07-04 11:50
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, poł. przy ul. Wniebowstąpienia w Wejherowie. 2013-06-13 11:37
PRZETARG ZAMKNIĘTY Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 10 lat, lokalu użytkowego o pow. 329,48 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynkach przy ul. 12 Marca 213/Pl.J.Wejhera 2 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej 2013-06-19 14:02
PRZETARG ZAMKNIĘTY Przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 19,84 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Kopernika 1 w Wejherowie. 2013-06-18 07:36
PRZETARG ZAMKNIĘTY Przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejny okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 263,92 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 211 w Wejherowie. 2013-06-18 07:37
PRZETARGI ODWOŁANE - Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, poł. przy ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie. 2013-04-24 13:44
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert na wydzierżawienie, w sezonach letnich 2013,2014,2015 roku, w okresie od 01.05. do 30.09. każdego roku, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, oznaczonej ewidencyjnie jako część działki numer 22/2 obr. 18 o pow. około 150 m2 położonej przy ul. 3 Maja w Wejherowie, w celu prowadzenia sezonowej działalności gastronomicznej oraz handlowej związanej z promocją regionu i kultury kaszubskiej, oraz najem pomieszczenia w budynku przy ul. 3 Maja 40 o pow. użytkowej 51,13 m2 jako ogólnodostępnej toalety, bezpłatnej dla klientów ogródka letniego. 2013-06-19 14:04
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY -Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert na wydzierżawienie gruntu pod usytuowanie na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie, w sezonie letnim 2013 roku w terminie od 15.04.2013 roku do 31.08.2013 roku, dwóch stanowisk sprzedaży okularów słonecznych i innych akcesoriów 2013-06-19 14:03
PRZETARG ZAMKNIĘTY -BRAK OFERT Przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 19,84 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Kopernika 1 w Wejherowie. 2013-04-25 15:17
PRZETARG ZAMKNIĘTY - BRAK OFERT Drugi przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejny okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 263,92 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 211 w Wejherowie. 2013-04-25 15:18
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Czwaty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, poł. na Wzgórzu Ojca Grzegorza w Wejherowie. 2013-04-18 09:59
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 2 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, poł. na Wzgórzu Ojca Grzegorza w Wejherowie. 2013-04-18 09:58
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr dz. nr 5/20, obr. 3, poł. przy ul. Stolarskiej w Wejherowie. 2013-04-18 09:57
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 3/94, 3/95, obr. 3, poł. przy ul. Stolarskiej w Wejherowie. 2013-05-16 10:04
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 2, 20, obr. 3, poł. przy ul. Podmiejskiej w Wejherowie. 2013-05-16 10:04
PRZETARG ZAMKNIĘTY - BRAK OFERT Drugi przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 19,84 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Kopernika 1 w Wejherowie. 2013-03-26 07:33
PRZETARG ZAMKNIĘTY - BRAK OFERT Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejny okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 263,92 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 211 w Wejherowie. 2013-03-26 07:34
Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia do lat pięciu, lokalu użytkowego o pow. 19,84 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Kopernika 1 w Wejherowie. 2013-01-16 14:29