Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARGI ODWOŁANE - Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, poł. przy ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORUMUJE,

 

 

iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), odwołuje pierwsze przetargi ustne nieograniczone,zaplanowane na dzień 15 maja 2013 r., na godz. 9.00, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, poł przy ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie, oznaczonych ewidencyjnie jako:

  • dz. nr 22/6, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 767 m2, wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/4, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 545 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,
  • dz. nr 22/8, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 767 m2, wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/4, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 545 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,
  • dz. nr 22/10, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 978 m2, wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/4, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 545 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,
  • dz. nr 22/7, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 767 m2, wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/5, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 483 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,
  • dz. nr 22/9, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 767 m2, wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/5, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 483 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,
  • dz. nr 22/11, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 889 m2, wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/5, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 483 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

Powodem odwołania przetargów jest istotna zmiana warunków przetargu (cen wywoławczych).

 

____________________________________________________________
 

 

Atrakcyjne działki w Wejherowie, położone w niedalekiej odległości od Puszczy Darżlubskiej i rzeki Redy!

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwsze przetargi ustne nieograniczone

 

 

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Wejherowie przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:

 

 

L.P.

Numer ewidencyjny i obręb

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

Wadium

Termin wpłacania wadium

Data przetargu

1.

22/6, obr. 12

767 m2

GD1W/00006646/9

115 500,00 zł

11 550,00 zł

8 maja 2013 r.

15 maja 2013 r. o godz. 9.00

2.

22/8, obr. 12

767 m2

GD1W/00006646/9

115 500,00 zł

11 550,00 zł

8 maja 2013 r.

15 maja 2013 r. o godz. 9.00

3.

22/10, obr. 12

978 m2

GD1W/00006646/9

150 400,00 zł

15 040,00 zł

8 maja 2013 r.

15 maja 2013 r. o godz. 9.00

4.

22/7, obr. 12

767 m2

GD1W/00006646/9

115 500,00 zł

11 550,00 zł

8 maja 2013 r.

15 maja 2013 r. o godz. 9.00

5.

22/9, obr. 12

767 m2

GD1W/00006646/9

115 500,00 zł

11 550,00 zł

8 maja 2013 r.

15 maja 2013 r. o godz. 9.00

6.

22/11, obr. 12

889 m2

GD1W/00006646/9

133 600,00 zł

13 360,00 zł

8 maja 2013 r.

15 maja 2013 r. o godz. 9.00

wylicytowane ceny zostaną powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Opis: nieruchomości położone w północno - wschodniej części miasta, działki foremne o kształcie zbliżonym do kwadratu, tereny niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte trawą; na przedmiotowych działkach oraz na dojazdowych drogach wewnętrznej mogą występować pojedyncze krzewy.

Dostęp do drogi publicznej: pośredni - w/w nieruchomości zostaną sprzedane wraz z udziałem w dojazdowych drogach wewnętrznych, który został już wliczony w cenę wywoławczą: dz. nr 22/6, 22/8 i 22/10 zostaną sprzedane wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/4, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 545 m2, dz. nr 22/7, 22/9 i 22/11 zostaną sprzedane wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/5, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 483 m2.

Przeznaczenie: przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość położone są na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa - jednostka terytorialna T5 (Dz.U. Woj. Pom. z 28.02.2002 r., nr 13, poz. 267).

Uzbrojenie: w ulicy Gryfa Pomorskiego znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, teletechniczna, ciepłownicza i kanalizacji sanitarnej.

Warunki gruntowo - wodne: nie badano.

Dodatkowe zobowiązania nabywcy: nabywcy udziału w dz. nr 22/4 (droga wewnętrzna) wejdą w prawa i obowiązki wnikające z Umowy nr WGNiU.6853.2.8.2012 z dn. 02.04.2012 r., zawartej z Pomorską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.; nabywcy udziału w dz. nr 22/5 (droga wewnętrzna) wejdą w prawa i obowiązki wnikające z Umowy nr WGNiU.6853.2.8.2012 z dn. 02.04.2012 r., zawartej z Pomorską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Umowy nr WGNiU.6853.2.9.2012 z dn. 07.05.2012 r. oraz Umowy nr WGNiU.6853.2.28.2012 z dn. 09.07.2012 r., zawartej z ENERGA - OPERATOR S.A.

w akcie notarialnym sprzedaży przedmiotowych nieruchomości nabywcy ustanowią lub zobowiążą się ustanowić nieodpłatną służebność gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. nr 22/12, obr. 12 polegającą na prawie korzystania z dz. nr 22/4, obr. 12 i 22/5, obr. 12 (drogi wewnętrzne), w celu budowy i eksploatacji kolektora kanalizacji deszczowej.

 

Przetargi odbędą się w/w terminach, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 30 kwietnia 2013 r., o godz. 14.45, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 204, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 12-04-2013 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 24-04-2013 13:44