Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 5 przy ul. Dąbrowskiego w Wejherowie o pow. 13,87 m2

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

  

iż dnia 14 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono przetarg:

  • drugi przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 5 przy ul. Dąbrowskiego w Wejherowie, o powierzchni 13,87 m2, wraz z udziałem wynoszącym 12/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu, działka nr 482 obręb 15, o powierzchni 941 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą KW nr , KW nr GD1W/00030165/0.

Do udziału w przetargu dopuszczono jednego uczestnika. Cena wywoławcza wynosiła 25.000,00 zł. Wylicytowano cenę sprzedaży nieruchomości w kwocie 25.250,00zł.Nabywcą nieruchomości ustalono: Andrzeja Michalak, zam. w Warszawie, w udziale 3/4 części oraz Bartosza Michalak, zam. w Wejherowie, udziale 1/4 części.

_________________________________________________________________

 

Prezydent Miasta Wejherowa

ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony

 

na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 5 przy ul. Dąbrowskiego w Wejherowie, o powierzchni 13,87 m2, wraz z udziałem wynoszącym 12/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu, działka nr 482 obr. 15, o powierzchni 941 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą Kw nr GD1W/00030165/0.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Niewielka powierzchnia lokalu niemieszkalnego wskazuje na celowość wykorzystania go jako pomieszczenia przynależnego do lokali mieszkalnych znajdujących się w tym samym budynku, tj. przy ul. Dąbrowskiego 5 w Wejherowie, w związku z czym w przetargu mogą wziąć udział wyłącznie właściciele lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 5 w Wejherowie

cena wywoławcza 25.000,00 zł

sprzedaż zwolniona od podatku od towarów i usług

 

Opis nieruchomości: Lokal w stanie do remontu. Stolarka okienna - stara, drewniana. Drzwi wejściowe - drewniane, typowe. Stolarka okienna i drzwiowa malowana farbą olejną. Wyprawy tynkarskie ścian i sufitów zwykłe, wapienne i cementowo-wapienne na podłożu z cegieł oraz desek (na otrzcinowaniu), nierówne, malowane farbą emulsyjną. Podłogi ze starych płyt drewnianych na podłożu z desek w stanie dostatecznym. Kącik z umywalką. Istniejące, aktualnie na stałe zamknięte, stare przejście do sąsiedniego pokoju- lokalu nr 5 przy ul. Dąbrowskiego 5 (drzwi drewniane, dwuskrzydłowe, płycinowe). Jeżeli okaże się konieczne trwałe wydzielenie, niezbędnym jest zamurowanie otworu drzwiowego, istniejącego pomiędzy lokalem niemieszkalnym nr 4 przy ul. Dąbrowskiego 5 a lokalem mieszkalnym nr 5 przy ul. Dąbrowskiego 5 w Wejherowie.

Starosta Wejherowski wydał zaświadczenie z dnia 19.11.2007 r. nr AB16-I-7359/118/07, z którego wynika, że pomieszczenie gospodarcze (lokal nr 4) stanowi samodzielny lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.

Przeznaczenie:. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie zabudowy UM-1 - strefa zabudowy usługowo-mieszkalnej o charakterze śródmiejskim.

  • Budynek posiada dostęp do następujących sieci: kablowa sieć elektroenergetyczna, telefoniczna i teletechniczna, gazociąg, wodociąg miejski, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

 

Przetarg odbędzie się dnia 14 sierpnia 2013 roku o godzinie 900 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, pl. Jakuba Wejhera nr 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (na adres: Urząd Miejski w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo) w terminie do 06 sierpnia 2013 roku.

2. wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 2.500,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 06 sierpnia 2013 roku, przy czym do przetargu przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2013 roku.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika oraz dowód tożsamości uczestnika podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu przy pl. Jakuba Wejhera 8 oraz przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie w dniu 13 sierpnia 2013 r.

 

Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, tel. (058) 677 71 52 lub 677 71 40, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Ślusałek 12-07-2013 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Ślusałek 12-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 22-08-2013 13:28