Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, poł. przy ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

iż dnia 18 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  • trzeci przetarg ustny nieograniczony, sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w Wejherowie, przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 22/6, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 767 m2, wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/4, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 545 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza wynosiła 85 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • trzeci przetarg ustny nieograniczony, sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w Wejherowie, przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 22/8, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 767 m2, wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/4, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 545 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza wynosiła 85 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • trzeci przetarg ustny nieograniczony, sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w Wejherowie, przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 22/10, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 978 m2, wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/4, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 545 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza wynosiła 107 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • trzeci przetarg ustny nieograniczony, sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w Wejherowie, przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 22/7, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 767 m2, wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/5, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 483 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza wynosiła 85 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • trzeci przetarg ustny nieograniczony, sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w Wejherowie, przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 22/9, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 767 m2, wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/5, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 483 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza wynosiła 85 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • trzeci przetarg ustny nieograniczony, sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w Wejherowie, przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 22/11, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 889 m2, wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/5, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 483 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

Do udziału w przetargu dopuszczono jednego uczestnika. Cena wywoławcza wynosiła 97 000,00 zł. Ustalono cenę sprzedaży nieruchomości w kwocie 97 970,00 zł netto (120 503,10 zł brutto). Nabywcą nieruchomości ustalono Łukasza i Ewelinę Kołackich, zam. Wejherowie.

 

___________________________________________

 

Atrakcyjne działki w Wejherowie, położone w niedalekiej odległości od Puszczy Darżlubskiej i rzeki Redy!

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

trzecie przetargi ustne nieograniczone

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Wejherowie przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:

 

 

L.P.

Numer ewidencyjny i obręb

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

Wadium

Termin wpłacania wadium

Data przetargu

1.

22/6, obr. 12

767 m2

GD1W/00006646/9

85 000,00

8 500,00 zł

11 grudnia 2013 r.

18 grudnia 2013 r. o godz. 9.30

2.

22/8, obr. 12

767 m2

GD1W/00006646/9

85 000,00

8 500,00 zł

11 grudnia 2013 r.

18 grudnia 2013 r. o godz. 9.30

3.

22/10, obr. 12

978 m2

GD1W/00006646/9

107 000,00

10 700,00 zł

11 grudnia 2013 r.

18 grudnia 2013 r. o godz. 9.30

4.

22/7, obr. 12

767 m2

GD1W/00006646/9

85 000,00

8 500,00 zł

11 grudnia 2013 r.

18 grudnia 2013 r. o godz. 9.30

5.

22/9, obr. 12

767 m2

GD1W/00006646/9

85 000,00

8 500,00 zł

11 grudnia 2013 r.

18 grudnia 2013 r. o godz. 9.30

6.

22/11, obr. 12

889 m2

GD1W/00006646/9

97 000,00

9 700,00 zł

11 grudnia 2013 r.

18 grudnia 2013 r. o godz. 9.30

wylicytowane ceny zostaną powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Opis: nieruchomości położone w północno - wschodniej części miasta, działki foremne o kształcie zbliżonym do kwadratu, tereny niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte trawą; na przedmiotowych działkach oraz na dojazdowych drogach wewnętrznych mogą występować pojedyncze krzewy.

Dostęp do drogi publicznej: pośredni - w/w nieruchomości zostaną sprzedane wraz z udziałem w dojazdowych drogach wewnętrznych, który został już wliczony w cenę wywoławczą: dz. nr 22/6, 22/8 i 22/10 zostaną sprzedane wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/4, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 545 m2, dz. nr 22/7, 22/9 i 22/11 zostaną sprzedane wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/5, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 483 m2.

Przeznaczenie: przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; nieruchomość położone są na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Obwieszczenie Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2012 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa - jednostka terytorialna T5 (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 31.11.2012 r., poz. 4569).

Uzbrojenie: w ulicy Gryfa Pomorskiego znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, teletechniczna, ciepłownicza i kanalizacji sanitarnej.

Warunki gruntowo - wodne: nie badano.

Dodatkowe zobowiązania nabywcy: nabywcy udziału w dz. nr 22/4 (droga wewnętrzna) wejdą w prawa i obowiązki wnikające z Umowy nr WGNiU.6853.2.8.2012 z dn. 02.04.2012 r., zawartej z Pomorską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.; nabywcy udziału w dz. nr 22/5 (droga wewnętrzna) wejdą w prawa i obowiązki wnikające z Umowy nr WGNiU.6853.2.8.2012 z dn. 02.04.2012 r., zawartej z Pomorską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Umowy nr WGNiU.6853.2.9.2012 z dn. 07.05.2012 r. oraz Umowy nr WGNiU.6853.2.28.2012 z dn. 09.07.2012 r., zawartej z ENERGA - OPERATOR S.A.

w akcie notarialnym sprzedaży przedmiotowych nieruchomości nabywcy ustanowią lub zobowiążą się ustanowić nieodpłatną służebność gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. nr 22/12, obr. 12 polegającą na prawie korzystania z dz. nr 22/4, obr. 12 i 22/5, obr. 12 (drogi wewnętrzne), w celu budowy i eksploatacji kolektora kanalizacji deszczowej.

 

Przetargi odbędą się w/w terminach, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 6 grudnia 2013 r., o godz. 14.45, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 204, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl. Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy: Pl. J. Wejhera 8 i ul. 12 Marca 195 oraz opublikowane na stronie BIP Urzędu.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 14-11-2013 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 27-12-2013 13:22