Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2022-09-28 14:41
dokument Przebieg sesji 2022-09-27 09:00
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/511/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXVIII/394/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2021 roku w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2022 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? zmienionej uchwałą Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2022 r. Nr VIIIk/XXXI/459/2022 2022-09-29 15:03
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/510/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XLV/536/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 2022-09-29 15:01
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/509/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XLV/535/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów w szkołach i przedszkolu w zakresie realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 2022-09-29 14:59
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/508/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobą fizyczną 2022-09-29 14:57
dokument [uchwała nieważna] UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/507/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda 2022-12-16 12:29
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/506/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda 2022-09-29 14:50
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/505/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej 2022-09-29 14:47
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/504/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2022-09-29 14:37
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/503/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2022-09-29 14:33
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/502/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2022-09-29 14:33
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/501/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2022-09-29 14:28
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/500/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej 2022-09-29 14:19
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/499/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2022-09-29 14:14
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/498/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej 2022-09-29 14:13
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/497/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej 2022-09-29 14:12
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/496/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIIk/XXXI/438/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2022-09-29 14:11
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/495/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/401/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2022-09-29 14:08
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/494/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 2022-09-29 14:06
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/493/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie apelu do Starosty Wejherowskiego o przekazanie Gminie Miasta Wejherowa nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2022-09-29 14:03