Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[uchwała nieważna] UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/507/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda

[Stwierdza się nieważność uchwały Nr VIIIk/XXXVI/507/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda.
Nieważność została stwierdzona w Rozstrzygnięcie Nadzorczym nr PN-I.4131.52.2022.JS Wojewody Pomorskiego zawierające stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIIIk/XXXVI/507/2022. Rozstrzygnięcie zostało umieszczone w załącznikach do uchwały.]

 

Uchwała Nr VIIIk/XXXVI/507/2022
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa,

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. W treści uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 2385) prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że dotychczasowa treść § 4 ust. 22 pkt 2 uchwały o brzmieniu "przeznaczenie: drogi wewnętrzne" przyjmuje brzmienie "przeznaczenie: drogi publiczne".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 29-09-2022 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Gafka 29-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Robert Pastuszko 16-12-2022 12:29