Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/493/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie apelu do Starosty Wejherowskiego o przekazanie Gminie Miasta Wejherowa nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Uchwała Nr VIIIk/XXXVI/493/2022
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie apelu do Starosty Wejherowskiego o przekazanie Gminie Miasta Wejherowa nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 32 i § 59 Statutu Miasta Wejherowa stanowiącego załącznik do uchwały nr VIIIk/III/14/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 14 stycznia 2019 r. poz. 228),

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

Zważywszy, że Gmina Miasta Wejherowa ogromnym nakładem organizacyjnym i finansowym przygotowała i udostępniła teren pod budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego w Wejherowie przy ul. Wniebowstąpienia 4, o czym świadczą m.in. poniższe dokumenty:

1) porozumienie - list intencyjny w sprawie budowy siedziby Sądu Rejonowego w Wejherowie z dnia 13 lutego 2014 r., zmieniony aneksami z dnia 18 lutego 2014 r. i z dnia 27 maja 2015 r.,

2) uchwała nr VIk/XL/471/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osób fizycznych prawa własności nieruchomości,

3) uchwała nr VIk/XL/474/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gmin Miasta Wejherowa a osobą fizyczną,

4) uchwała nr VIIk/VI/60/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa na rzecz Skarbu Państwa,

oraz biorąc pod uwagę fakt opuszczenia przez Sąd Rejonowy w Wejherowie budynków dotychczas zajmowanych przy ul. Sobieskiego w Wejherowie, a nade wszystko potrzebę rozwoju infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Miasta Wejherowa;

§ 1. Rada Miasta Wejherowa apeluje do Starosty Wejherowskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Miasta Wejherowa z zasobu Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 144 obr. 16, o powierzchni 2425 m2, Kw nr GD1W/00042000/3, położonej w Wejherowie przy ul. Sobieskiego nr 302, na cele oświatowe.

§ 2. Zadaniem Rady Miasta Wejherowa jak i Prezydenta Miasta Wejherowa jest zapewnienie nie tylko teraźniejszych potrzeb oświaty, ale również działanie na rzecz przyszłych pokoleń. Mając na uwadze odpowiedzialne gospodarowanie już istniejącym zasobem nieruchomości oraz ograniczenie przyszłych kosztów związanych z koniecznością budowy nowych obiektów dla Szkoły Podstawowej nr 9 w związku ze spodziewaną zabudową kolejnych terenów mieszkaniowych po południowo-zachodniej stronie Wejherowa, Rada Miasta Wejherowa wnosi o przekazanie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Wejherowa.

§ 3. Uzasadnieniem dla takiego stanowiska jest również fakt, iż Gmina Miasta Wejherowa poniosła ogromne koszty organizacyjne i finansowe związane z pozyskaniem i przygotowaniem terenu pod budowę nowej siedziby sądu. Teren ten został przekazany na cel publiczny jakim jest budowa nowej siedziby Sądu Rejonowego w Wejherowie za cenę znacznie niższą niż jego wartość. Mając to na uwadze, Rada Miasta Wejherowa stoi na stanowisku, że nieruchomość położona w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 302 powinna stanowić uzupełnienie pakietu nieruchomości zaoferowanych Gminie Miasta Wejherowa w ramach przywołanego porozumienia. W dzisiejszych okolicznościach wzrostu wartości gruntów oraz ich coraz mniejszej dostępności jest to kwestia rekompensaty dla mieszkańców Wejherowa, mająca służyć zabezpieczeniu potrzeb wejherowskiej oświaty szczebla podstawowego.

§ 4. Jednakże, wychodząc naprzeciw staraniom Starosty, Rada Miasta Wejherowa przychylnie odnosi się do zapewnień Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie czasowego nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości dla realizacji zadań Powiatu równolegle z prowadzeniem procedury wymaganej dla darowania nieruchomości Gminie Miasta Wejherowa, a nawet w uzgodnionym przez Strony okresie po jej dokonaniu.

§ 5. Rada Miasta Wejherowa wnosi o niezwłoczne przekazanie nieruchomości na cele zapewnienia jak najlepszych warunków nauczania młodego pokolenia Wejherowian.

§ 6. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Wejherowa do przekazania apelu Staroście Wejherowskiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 29-09-2022 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Gafka 29-09-2022
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2022 14:03