Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/510/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XLV/536/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/XXXVI/510/2022
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 27 września 2022 r.

o zmianie uchwały Nr VIIk/XLV/536/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 6 i ust. 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zrzeszającymi nauczycieli

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr VIIk/XLV/536/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa w ten sposób, że § 3 ust. 3 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

?1) mentora lub opiekuna stażu (w przypadku rozpoczęcia stażu z opiekunem stażu) - za każdego nauczyciela powierzonego opiece w wysokości 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) miesięcznie w ramach posiadanych środków finansowych,?.

§ 2. Zmienia się uchwałę Nr VIIk/XLV/536/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa w ten sposób, że § 3 ust. 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

?8. Mentor lub opiekun stażu (w przypadku rozpoczęcia stażu z opiekunem stażu) traci prawo do dodatku w przypadku:

a) zaprzestania odbywania stażu przez nauczyciela,

b) przerwania stażu przez nauczyciela,

c) ustania jego stosunku pracy lub nauczyciela odbywającego staż,

d) odwołania go z innych przyczyn.?.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 29-09-2022 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Gafka 29-09-2022
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2022 15:01