Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2021-04-13 15:30
dokument Przebieg głosowania 2021-04-12 15:04
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/321/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021 2021-04-14 11:41
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/322/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIII/286/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2021-04-14 11:38
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/323/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni na zakup gastroskopu dla potrzeb Pracowni Endoskopii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie 2021-04-14 11:35
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/324/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobieranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Wejherowa w 2021 roku 2021-04-14 11:33
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/325/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/169/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2021-04-14 11:32
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/326/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/171/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-04-14 11:30
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/327/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2021-04-14 11:28
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/328/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy ul. św. Jacka 14 w Wejherowie 2021-04-14 11:12
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/329/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku Domu Zakonnego w Wejherowie Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych ? Franciszkanów w Polsce (Dom Pielgrzyma) 2021-04-14 11:09
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/330/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego dla wnioskodawców zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2021-04-14 11:07
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/331/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2020-2024 2021-04-14 10:22
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/332/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Wejherowskiego 2021-04-14 10:14
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/333/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny udziału w prawie własności nieruchomości 2021-04-14 10:13
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/334/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej 2021-04-14 09:41
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/335/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2021-04-14 09:39
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/336/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2021-04-14 09:34
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/337/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej 2021-04-14 09:15
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/338/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zbycia kompleksu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa 2021-04-14 09:11
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/339/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy Parkiem Kaszubskim a ul. Bukową 2021-04-14 09:09
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/340/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron 2021-04-14 08:57
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/341/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie (część B) 2021-04-14 08:47
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/342/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXII/280/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2021 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? 2021-04-14 08:31
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/343/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2020 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? 2021-04-14 08:25
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/344/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020" 2021-04-14 08:10
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/345/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Wejherowa planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 2021-04-14 08:05
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/346/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2021-04-14 07:58
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/347/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2021-04-14 07:46