Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/326/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/171/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VIIIk/XXV/326/2021
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/171/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.); art. 6m ust.1, ust.1a, ust.1b-1d, ust. 2, art.6n ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr VIIIk/XV/171/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020r. poz. 298) w następujący sposób:

1. Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika do niniejszej uchwały.

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

?1. Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na jej terenie pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych?.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w §1 pozostają bez zmian  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie dnia 1 czerwca 2021 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XXV/326/2021
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 13 kwietnia 2021 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Foryś 14-04-2021 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2021
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2021 11:30