Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budżet Wojciech Dzieliński 2010-04-30 11:18:50
04.05.2010 - XLV nadzywczajna sesja Rady Miasta Wejherowa. - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2010-04-29 07:45:22
Remont nawierzchni bitumicznych ulic w Wejherowie Agnieszka Biszewska 2010-04-28 15:47:17
Remont nawierzchni bitumicznych ulic w Wejherowie Agnieszka Biszewska 2010-04-28 15:45:15
Remont nawierzchni bitumicznych ulic w Wejherowie Agnieszka Biszewska 2010-04-28 14:34:53
Remont nawierzchni bitumicznych ulic w Wejherowie Agnieszka Biszewska 2010-04-28 14:33:07
Informacja o wywieszeniu udziału nieruchomości przeznaczonego do oddania w użytkowanie wieczyste, w wysokości 625/10000 części w działce nr 453/4, obr. 15. Sebastian Bojaruniec 2010-04-27 14:58:08
UCHWAŁA NR VK/XLIV/499/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 15:08:07
UCHWAŁA NR VK/XLIV/499/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 15:07:55
UCHWAŁA NR VK/XLIV/498/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009? Wojciech Dzieliński 2010-04-26 15:06:17
UCHWAŁA NR VK/XLIV/498/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009? Wojciech Dzieliński 2010-04-26 15:05:55
UCHWAŁA NR VK/XLIV/497/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku" oraz "Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku" Wojciech Dzieliński 2010-04-26 15:01:02
UCHWAŁA NR VK/XLIV/497/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku" oraz "Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku" Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:59:34
Rokowania po drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 5 przy ul. Dąbrowskiego w Wejherowie Sebastian Bojaruniec 2010-04-26 14:58:55
UCHWAŁA NR VK/XLIV/496/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XIV/141/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Miasta Wejherowo na rzecz najemców, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXXII/335/2009 z dnia 17 marca 2009 roku, Nr Vk/XXXIX/433/2009 z dnia 28 września 2009 roku i Nr Vk/XLII/468/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:58:43
UCHWAŁA NR VK/XLIV/496/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XIV/141/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Miasta Wejherowo na rzecz najemców, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXXII/335/2009 z dnia 17 marca 2009 roku, Nr Vk/XXXIX/433/2009 z dnia 28 września 2009 roku i Nr Vk/XLII/468/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:58:05
UCHWAŁA NR VK/XLIV/495/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:55:15
UCHWAŁA NR VK/XLIV/495/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:55:02
UCHWAŁA NR VK/XLIV/494/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:53:04
UCHWAŁA NR VK/XLIV/494/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:52:44
UCHWAŁA NR VK/XLIV/493/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/II/36/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie nabywania gruntów pod drogi. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:42:04
UCHWAŁA NR VK/XLIV/493/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/II/36/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie nabywania gruntów pod drogi. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:41:06
UCHWAŁA NR VK/XLIV/493/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/II/36/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie nabywania gruntów pod drogi. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:40:52
UCHWAŁA NR VK/XLIV/492/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa na nieruchomość stanowiącą własność Solid International Sp. z o.o. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:26:47
UCHWAŁA NR VK/XLIV/492/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa na nieruchomość stanowiącą własność Solid International Sp. z o.o. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:26:35
UCHWAŁA NR VK/XLIV/491/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XXXVI/404/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osób fizycznych prawa własności nieruchomości. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:18:48
UCHWAŁA NR VK/XLIV/491/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XXXVI/404/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osób fizycznych prawa własności nieruchomości. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:18:36
UCHWAŁA NR VK/XLIV/490/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:11:43
UCHWAŁA NR VK/XLIV/490/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:11:29
UCHWAŁA NR VK/XLIV/489/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, w rejonie ulic 12 Marca, Wałowej, Judyckiego oraz rzeki Cedron. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:08:14
UCHWAŁA NR VK/XLIV/489/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, w rejonie ulic 12 Marca, Wałowej, Judyckiego oraz rzeki Cedron. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:08:02
UCHWAŁA NR VK/XLIV/488/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg w mieście Wejherowo do kategorii dróg gminnych i ustalenia trasy ich przebiegu. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:02:52
UCHWAŁA NR VK/XLIV/488/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg w mieście Wejherowo do kategorii dróg gminnych i ustalenia trasy ich przebiegu. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:02:46
UCHWAŁA NR VK/XLIV/488/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg w mieście Wejherowo do kategorii dróg gminnych i ustalenia trasy ich przebiegu. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 14:00:18
UCHWAŁA NR VK/XLIV/487/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 13:57:09
UCHWAŁA NR VK/XLIV/487/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 13:56:25
UCHWAŁA NR VK/XLIV/486/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - Zespół poreformacki (Klasztor Franciszkanów w Wejherowie). Wojciech Dzieliński 2010-04-26 13:53:39
UCHWAŁA NR VK/XLIV/486/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - Zespół poreformacki (Klasztor Franciszkanów w Wejherowie). Wojciech Dzieliński 2010-04-26 13:53:28
Dane teleadresowe Wojciech Dzieliński 2010-04-26 13:47:16
UCHWAŁA NR VK/XLIV/485/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Kościół Św. Anny. Wojciech Dzieliński 2010-04-26 13:39:52