Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 130/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:44:26
Zarządzenie Nr 129/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:43:10
Zarządzenie Nr 128/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:39:25
ZARZĄDZENIE Nr 127/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Wejherowa dotyczących projektu "Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania - dobry start w edukację - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa" Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:37:34
Zarządzenie Nr 126/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmu Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:32:29
Zarządzenie Nr 126/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmu Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:32:27
ZARZĄDZENIE Nr. 124/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:32:06
Zarządzenie nr 112/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 lipca 2011 roku dot. prowadzenia obsługi biurowej i finansowo - księgowej przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Wojciech Dzieliński 2011-10-17 12:51:24
Zarządzenie nr 112/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 lipca 2011 roku dot. prowadzenia obsługi biurowej i finansowo - księgowej przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Wojciech Dzieliński 2011-10-17 12:51:20
Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 58,99 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy Pl. J.Wejhera 2 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. Adam Ślusałek 2011-10-14 07:43:33
Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 58,99 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy Pl. J.Wejhera 2 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. Adam Ślusałek 2011-10-14 07:43:10
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU USŁUGOWEGO o powierzchni użytkowej 29,72 m2 z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe W BUDYNKU PRZY UL.GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE Wojciech Dzieliński 2011-10-12 12:19:18
Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, umożliwiające dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego / nauki we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r. Wojciech Dzieliński 2011-10-12 12:14:45
Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, umożliwiające dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego / nauki we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r. Wojciech Dzieliński 2011-10-12 12:14:37
!PRZETARG ODWOŁANY! - Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 58,99 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy Pl. J.Wejhera 2 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. Sebastian Bojaruniec 2011-10-11 14:44:00
WYniki Wojciech Dzieliński 2011-10-11 08:55:52
WYNIKI WYBORÓW W MIEŚCIE WEJHEROWO Wojciech Dzieliński 2011-10-11 08:53:27
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi w projekcie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego rozwiązaniami Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-10-10 12:42:50
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-10-10 12:34:09
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-10-10 12:33:52
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-10-10 12:33:36
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-10-10 12:33:11
Zarządznie nr 171/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian w składzie obowodowej komisji wyborczej nr 18 w mieście Wejherowie. Wojciech Dzieliński 2011-10-07 16:04:25
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr dz. nr 5/20, obr. 3, poł. przy ul. Stolarskiej w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-10-05 12:30:46
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 6 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, poł. na Osiedlu Sucharskiego w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-10-05 12:29:12
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 7 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, poł. na Wzgórzu Ojca Grzegorza w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-10-05 12:27:54
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr dz. nr 5/20, obr. 3, poł. przy ul. Stolarskiej w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-10-05 12:27:30
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 6 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, poł. na Osiedlu Sucharskiego w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-10-05 12:26:39
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 7 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, poł. na Wzgórzu Ojca Grzegorza w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-10-05 12:25:59
Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na wydzierżawienie na okres 30 lat, nieruchomości o pow. 3913 m2 ,stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującej przy ul. Kościuszki 24 w Wejherowie. zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 400,67 m2. Sebastian Bojaruniec 2011-10-05 12:24:13
!PRZETARG ODWOŁANY! - Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 58,99 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy Pl. J.Wejhera 2 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. Sebastian Bojaruniec 2011-10-05 12:24:04
Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na wydzierżawienie na okres 30 lat, nieruchomości o pow. 3913 m2 ,stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującej przy ul. Kościuszki 24 w Wejherowie. zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 400,67 m2. Sebastian Bojaruniec 2011-10-05 12:21:12
Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na wydzierżawienie na okres 30 lat, nieruchomości o pow. 3913 m2 ,stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującej przy ul. Kościuszki 24 w Wejherowie. zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 400,67 m2. Sebastian Bojaruniec 2011-10-05 12:20:41
Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na wydzierżawienie na okres 30 lat, nieruchomości o pow. 3913 m2 ,stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującej przy ul. Kościuszki 24 w Wejherowie. zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 400,67 m2. Sebastian Bojaruniec 2011-10-05 12:19:43
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 166/2, 88/10, obr. 20. Sebastian Bojaruniec 2011-10-05 12:14:17
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 166/2, 88/10, obr. 20. Sebastian Bojaruniec 2011-10-05 12:13:54
Uchwała Nr VIk/X/145/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie stwierdzenia przejęcia z mocy ustawy prawa własności porzuconych przez właścicieli pojazdów samochodowych przez Gminę Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-10-04 13:47:56
Uchwała Nr VIk/X/144/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skarg Pani J. Ł. Wojciech Dzieliński 2011-10-04 13:46:34
Uchwała Nr VIk/X/143/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W. R. Wojciech Dzieliński 2011-10-04 13:45:22
Uchwała Nr VIk/X/142/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. G. Wojciech Dzieliński 2011-10-04 13:41:51