Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XIV/180/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa"

Uchwała Nr VIk/XIV/180/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 stycznia 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ?Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa?  

Na podstawie art. 9   ust. 1   i art. 27 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.   2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r.                                      Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Przystępuje się do sporządzenia zmiany ?Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa?, uchwalonego uchwałą Nr   IIIk/XXX/325/2001 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 26 czerwca 2001   r. ze zmianami uchwalonymi uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr IVk/XXXI/361/2005 z   dnia 21 czerwca 2005 r., Nr Vk/XVIII/199/2008 z   dnia 1   kwietnia 2008r., Nr Vk/XLVIII/516/2010 z   dnia 29 czerwca 2010   r. i   Nr VIk/X/139/2011 z   dnia         27 września 2011   r., zwanej w   dalszej treści uchwały ?zmianą studium? - w   granicach pokazanych na załączniku graficznym Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.  

2.   Obszar zmiany studium obejmuje, zgodnie z   §   2 pkt   2 Rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia             26 lipca 2011   r. w   sprawie ustalenia granic niektórych gmin i   miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin (opublikowanego w   Dzienniku Ustaw z   dnia 29 lipca 2011   r. Nr 158, poz. 937), teren włączony z   dniem 1   stycznia 2012   r. do granic Gminy Miasta Wejherowa z   Gminy Miasta Redy, stanowiący część obszaru obrębu ewidencyjnego 0004 Miasto Reda, to jest działek ewidencyjnych o   numerach: 189/4, 189/6, 189/7, 189/9, 189/10, 208 i   226?230, o   łącznej powierzchni 145,67   ha.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 23-01-2012 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 23-01-2012 14:33