Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
dokument Przebieg głosowania 2021-05-25 14:41
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/87/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2019-04-09 09:00
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/86/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2019-04-08 15:14
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/85/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Rade? Miasta Wejherowa planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 2019-04-08 15:11
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/84/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018" 2019-04-08 15:10
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/83/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IIIk/XXVII/290/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2001 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Wejherowa do tworzonego Stowarzyszenia Gmin ?Małe Trójmiasto Kaszubskie? z siedzibą w Wejherowie 2019-04-08 15:09
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/82/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego nr 1 imienia Zaczarowanego Ołówka w Wejherowie 2019-04-08 15:07
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/81/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/III/21/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia 2019-04-08 15:05
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/80/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa 2019-04-08 15:04
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/79/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2019-04-08 15:02
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/78/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zadeklarowania włączenia się Miasta Wejherowa we wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej 2019-04-08 14:56
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/77/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie składników majątkowych mienia Skarbu Państwa 2019-04-08 14:29
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/76/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie składników majątkowych mienia Skarbu Państwa 2019-04-08 14:24
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/75/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu 2019-04-08 14:23
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/74/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa udziału we współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej 2019-04-08 14:21
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/73/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej 2019-04-08 14:20
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/72/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej od osób fizycznych 2019-04-08 14:19
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/71/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej 2019-04-08 14:16
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/70/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2019-04-08 14:14
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/69/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości między Gminą Miasta Wejherowa a Skarbem Państwa 2019-04-08 14:13
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/68/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zamiany części nieruchomości gruntowych między Gminą Miasta Wejherowa a Skarbem Państwa ? Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Gdańsk 2019-04-08 14:10
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/67/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udostępniania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa. 2019-04-08 13:48
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/66/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Wejherowa 2019-04-08 12:18
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/65/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na południe od ul. Roszczynialskiego i Osiedla Sikorskiego 2019-04-08 12:16
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/64/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego w rejonie ulicy Ofiar Piaśnicy 2019-04-08 12:14
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/63/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie położonym u zbiegu ulic Słonecznej i Ofiar Piaśnicy 2019-04-08 11:48
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/63/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie położonym u zbiegu ulic Słonecznej i Ofiar Piaśnicy 2019-04-08 11:48
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/62/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na południe od terenu zabudowy przy ul. Sucharskiego na odcinku od ul. Szczęśliwej do ronda i drogi w kierunku Zybertowa 2019-04-08 11:46
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/61/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej 2019-04-08 11:42
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/60/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie skrzyżowania ul. Ofiar Piaśnicy i ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 2019-04-08 11:37
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/59/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ulicami Tartaczną i Podmiejską do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo 2019-04-08 11:35
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/58/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda 2019-04-08 11:33
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/57/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej 2019-04-08 11:18
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/56/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej 2019-04-08 10:58
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/55/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej 2019-04-08 10:57
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/54/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2019-04-08 10:49
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/53/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac związanych ze zmianą systemu grzewczego na proekologiczny budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej "Sobieskiego 223" w Wejherowie 2019-04-08 10:09
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/52/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac związanych ze zmianą systemu grzewczego na proekologiczny budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej "10 Lutego 7" w Wejherowie 2019-04-08 10:05
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/51/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 2019-11-14 07:58
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/50/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni na modernizację Oddziału Urologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie 2019-04-08 10:00
dokument Uchwała Nr VIIIk/VII/49/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XIV/134/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 2019-04-18 07:42
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/48/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu przy ulicy Augustyna Necla, na zbiegu z ulicą Alfonsa Chmielewskiego i Adama Asnyka w Wejherowie 2019-04-08 09:52
dokument Uchwała Nr VIIIk/VII/47/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2019-04-08 09:38
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/46/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019 2019-04-08 09:34
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/45/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczących Rady Miasta Wejherowa upoważnionych do zlecania podróży służbowej Przewodniczącemu Rady Miasta 2019-04-08 09:17
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/VII/44/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wejherowa na okres kadencji w latach 2018-2023 2019-04-08 09:04