Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr Vk/XLIX/538/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B. M. 2017-09-20 12:15
dokument Uchwała Nr Vk/XLIX/537/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Wejherowa odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów prezydenta miasta Wejherowa 2010-09-28 08:09
dokument Uchwała Nr Vk/XLIX/536/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania gruntów na cele komunikacyjne 2010-09-28 08:07
dokument Uchwała Nr Vk/XLIX/535/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic Gminy Miasta Wejherowa 2010-09-28 08:02
dokument Uchwała Nr Vk/XLIX/534/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Wejherowa 2010-09-28 07:55
dokument Uchwała Nr Vk/XLIX/533/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego 2010-09-28 07:48
dokument Uchwała Nr Vk/XLIX/532/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Roszczynialskiego 2010-09-27 15:24
dokument Uchwała Nr Vk/XLIX/531/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2010-09-27 15:13
dokument Uchwała Nr Vk/XLIX/530/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XLIV/478/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji ze Szpitalem Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie dotyczącej realizacji inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2010-09-27 15:12
dokument Uchwała Nr Vk/XLIX/529/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XLVIII/507/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy Placu Jakuba Wejhera 11 w Wejherowie 2010-09-27 15:11
dokument Uchwała Nr Vk/XLIX/528/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" 2010-09-27 15:08
dokument Uchwała Nr Vk/XLIX/527/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci 2010-09-27 15:05
dokument Uchwała Nr Vk/XLIX/526/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów . 2010-09-27 14:53
dokument Uchwała Nr Vk/XLIX/525/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości 2010-09-27 14:52
dokument Uchwała Nr Vk/XLIX/524/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 2010-09-27 14:41
dokument Uchwała Nr Vk/XLIX/523/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 2010-09-27 14:41
dokument Uchwała Nr Vk/XLIX/522/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010 r. 2010-10-01 11:17
dokument Uchwała Nr Vk/XLIX/521/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. Apel do Narodowego Funduszu Zdrowia 2010-09-27 14:23
dokument Uchwała Nr Vk/XLIX/520/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. Apel do Narodowego Funduszu Zdrowia 2010-09-27 14:15
dokument Uchwała Nr Vk/XLIX/519/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. - Apel do Narodowego Funduszu Zdrowia 2010-09-27 14:08