Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr Vk/XLIX/524/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr Vk/XLIX/524/2010
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta 

Wejherowa: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 

- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, - 680,00 zł. 

- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO V - 340,00 zł. 

- od pozostałych samochodów - 720,00 zł. 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 

- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, - 1.150,00 zł. 

- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO V - 570,00 zł. 

- od pozostałych samochodów - 1.220,00 zł. 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 

- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, - 1.430,00 zł. 

- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO V - 710,00 zł. 

- od pozostałych samochodów - 1.450,00 zł. 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.780,00 zł. 

- z pozostałym zawieszeniem - 2.820,00 zł. 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że: 

- od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, - 

1.590,00 zł . 

- od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO V - 800,00 zł. 

- od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych - 1.640,00 zł. 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 12 ton do 36 ton włącznie: 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.130,00 zł. 

- z pozostałym zawieszeniem - 2.200,00 zł. 

b) powyżej 36 ton 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.150,00 zł. 

- z pozostałym zawieszeniem - 2.840,00 zł. 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 

7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego - 1.460,00 zł. 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 

lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego: 

a) od 12 ton do 36 ton włącznie: 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.660,00 zł. 

- z pozostałym zawieszeniem ? 1.690,00 zł. 

b) powyżej 36 ton: 

- z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.100,00 zł. 

- z pozostałym zawieszeniem - 2.160,00 zł. 

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc: 

- od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV - 1.640,00 zł. 

- od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO V - 830,00 zł. 

- od pozostałych autobusów - 1.690,00 zł. 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 

- od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV - 2.100,00 zł. 

- od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO V ? 1.050,00 zł. 

- od pozostałych autobusów - 2.140,00 zł. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr Vk/XL/438/2009 Rady Miasta 

Wejherowa z dnia 27 października 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2009r. Nr 164, poz. 3121). 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Piotr Bochiński

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-09-2010 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2010 14:41