Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2020-12-16 13:22
dokument Przebieg głosowania 2020-12-14 15:15
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/315/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2020-12-17 12:40
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/314/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną 2020-12-17 12:47
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/313/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021" 2020-12-17 12:43
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/312/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021" 2020-12-17 12:38
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/311/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Wejherowie na lata 2021 - 2027 2020-12-17 12:32
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/310/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 2020-12-17 12:32
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/309/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2020-12-17 12:27
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/308/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa 2020-12-17 12:26
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/307/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku 2020-12-17 12:19
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/306/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Wejherowie 2020-12-17 12:14
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/305/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Wejherowie 2020-12-17 12:12
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/304/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Wejherowie 2020-12-17 12:24
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/303/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Wejherowie 2020-12-17 12:24
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/302/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobą fizyczną 2020-12-17 12:20
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/301/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa 2020-12-17 12:16
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/300/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2020-12-17 12:14
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/299/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2020-12-17 12:12
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/298/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2020-12-17 12:08
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/297/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2020-2024 2020-12-17 12:05
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/296/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2020-12-17 12:03
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/295/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie położonym u zbiegu ulic Słonecznej i Ofiar Piaśnicy 2020-12-17 12:00
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/294/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza 2020-12-17 12:09
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/293/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Strategii adaptacji do zmian klimatu miasta Wejherowa do roku 2025 z perspektywą do roku 2030" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Program przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji w Wejherowie" 2021-01-25 18:26
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/292/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Wejherowie zlokalizowanych poza pasem drogowym oraz powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia ustalania opłat na tych parkingach 2020-12-17 11:58
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/291/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia nowego regulaminu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Wejherowa 2020-12-17 11:48
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/290/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. sprawie określenia stref na terenie miasta Wejherowa, na których wprowadza się opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych 2020-12-17 11:53
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/289/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2020-12-17 11:45
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/288/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/169/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2021-05-18 14:10
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/287/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021 2020-12-17 11:32
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/286/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2020-12-17 11:29
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/285/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020-12-17 11:28
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/284/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2020-12-17 11:27
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/283/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 2020-12-17 11:18