Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/288/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/169/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr VIIIk/XXIII/288/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 15 grudnia 2020 r.

o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/169/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r, poz. 713 ze zmianami), art. 6c ust.1,ust.2b, art.6j ust.1 pkt 3, ust.2, art.6k ust.1 pkt 1-2, ust.2 pkt 1-4, ust.2a pkt 3-4, ust.3, ust.4a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz.1439 )

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIIIk/XV/169/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne dokonuje się następujących zmian § 8 w/w uchwały, który otrzymuje brzmienie:

"§ 8 Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w następujących wysokościach:

1. 2,34 zł za 1 m?  powierzchni lokalu mieszkalnego,

2. 2,10 zł za 1 m? powierzchni lokalu mieszkalnego dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według metody od powierzchni lokalu mieszkalnego i którzy zadeklarowali zagospodarowanie bioodpadów we własnych, przydomowych kompostownikach,

3. 48,00 zł dla właścicieli nieruchomości, którzy wybrali wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według metody od jednoosobowego gospodarstwa domowego,

4. 90,00 zł dla właścicieli nieruchomości, którzy wybrali wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według metody od dwuosobowego gospodarstwa domowego,

5. 44,00 zł dla właścicieli nieruchomości, którzy wybrali wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według metody od jednoosobowego gospodarstwa domowego i zadeklarowali zagospodarowanie bioodpadów we własnych, przydomowych kompostownikach,

6. 82,00 zł dla właścicieli nieruchomości, którzy wybrali wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według metody od dwuosobowego gospodarstwa domowego i zadeklarowali zagospodarowanie bioodpadów we własnych, przydomowych kompostownikach,

7. 10,70 zł za pojemnik o pojemności 110l,

8. 11,70 zł za pojemnik o pojemności 120l,

9. 23,50 zł za pojemnik o pojemności 240l,

10. 64,90 zł za pojemnik o pojemności 660l,

11. 108,30 zł za pojemnik o pojemności 1100l".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 18-05-2021 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2021
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2021 14:10