Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
[zakonczono] Podinspektor/Inspektor w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2024-01-29 14:32:56
Podinspektor/Inspektor w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie - dokument usunięty Robert Pastuszko 2024-01-29 14:29:54
Podinspektor/Inspektor w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie - dokument usunięty Robert Pastuszko 2024-01-29 14:08:37
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH (wydłużony czas składania ofert) Robert Pastuszko 2024-01-29 13:24:49
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH (wydłużony czas składania ofert) Robert Pastuszko 2024-01-29 13:22:39
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Przemysłową a terenem kolejowym Natalia Borkowska-Mudlaff 2024-01-29 09:22:39
[zakończono] URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE Plac Jakuba Wejhera 8 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2024-01-26 13:57:44
UCHWAŁA Nr VIIIk/LII/683/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Wojciech Dzieliński 2024-01-26 12:02:11
UCHWAŁA Nr VIIIk/LII/682/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach rządowego programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 Wojciech Dzieliński 2024-01-26 12:00:53
UCHWAŁA Nr VIIIk/LII/682/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach rządowego programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 Wojciech Dzieliński 2024-01-26 12:00:33
UCHWAŁA Nr VIIIk/LII/681/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej Wojciech Dzieliński 2024-01-26 11:56:50
UCHWAŁA Nr VIIIk/LII/680/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026 Wojciech Dzieliński 2024-01-26 11:55:15
UCHWAŁA Nr VIIIk/LII/679/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania Wojciech Dzieliński 2024-01-26 11:53:21
UCHWAŁA Nr VIIIk/LII/678/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad zwrotów wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale Nr 149 Rady Ministrów z 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Wojciech Dzieliński 2024-01-26 11:51:01
UCHWAŁA Nr VIIIk/LII/678/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad zwrotów wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale Nr 149 Rady Ministrów z 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Wojciech Dzieliński 2024-01-26 11:50:42
UCHWAŁA Nr VIIIk/LII/677/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2024 - 2028" Wojciech Dzieliński 2024-01-26 11:44:50
UCHWAŁA Nr VIIIk/LII/677/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2024 - 2028" Wojciech Dzieliński 2024-01-26 11:44:10
UCHWAŁA Nr VIIIk/LII/676/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024?2028 Wojciech Dzieliński 2024-01-26 11:43:01
UCHWAŁA Nr VIIIk/LII/676/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024?2028 Wojciech Dzieliński 2024-01-26 11:42:11
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIANY SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Robert Pastuszko 2024-01-25 15:22:38
UWAGA - ZMIANA SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH. Robert Pastuszko 2024-01-25 15:20:04
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające m.in. o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa budynków handlowo - usługowych z wewnętrznym układem drogowym i parkingiem na działce ewidencyjnej nr 565 z obrębu 0015, przy ul. Sienkiewicza i Srebrny Potok w Wejherowie Tacjanna Bielawa 2024-01-25 14:18:26
Przebieg głosowania Wojciech Dzieliński 2024-01-25 09:34:00
LII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa w dniu 25 stycznia 2024 r. Wojciech Dzieliński 2024-01-25 09:28:12
LII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa w dniu 25 stycznia 2024 r. Wojciech Dzieliński 2024-01-25 09:27:51
LII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa w dniu 25 stycznia 2024 r. Wojciech Dzieliński 2024-01-25 09:26:55
[zakończono] Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Robert Pastuszko 2024-01-24 15:27:02
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa nr 231/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku o wyróżnieniu Medalem Róży Robert Pastuszko 2024-01-24 08:22:20
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 13 / 2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa. Robert Pastuszko 2024-01-24 08:20:32
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 13 / 2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa. Robert Pastuszko 2024-01-24 08:20:28
[zakończono] Inspektor branży drogowej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2024-01-23 14:50:43
[Zakończono] Inspektor branży drogowej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2024-01-23 14:48:51
19.12.2023 r. LI zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2024-01-23 12:12:20
25.01.2024 r. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2024-01-23 12:11:48
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Przemysłową a terenem kolejowym Natalia Borkowska-Mudlaff 2024-01-23 10:11:38
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Przemysłową a terenem kolejowym Natalia Borkowska-Mudlaff 2024-01-23 10:10:40
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Kościuszki 28 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 89,03 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni użytkowej 23,07 m2 oraz z udziałem wynoszącym 151/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 274/1, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2024-01-23 08:47:32
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Kościuszki 28 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 89,03 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni użytkowej 23,07 m2 oraz z udziałem wynoszącym 151/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 274/1, obręb 15 Sebastian Bojaruniec 2024-01-23 08:47:00
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, poł. w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej 54, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 160, 161, 162, obr. 17 Sebastian Bojaruniec 2024-01-23 08:44:38
[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, poł. w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej 54, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 160, 161, 162, obr. 17 Sebastian Bojaruniec 2024-01-23 08:44:04