Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 15/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących Tomasz Foryś 2021-01-27 12:32:08
Zarządzenie Nr 15/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących Tomasz Foryś 2021-01-27 12:32:06
ZARZĄDZENIE NR 6/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 6a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-01-27 12:31:56
ZARZĄDZENIE NR 6/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 6a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-01-27 12:31:39
Zarządzenie Nr 3/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-01-27 12:29:08
Zarządzenie Nr 3/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-01-27 12:29:04
ZA RZ ĄD ZE NIE NR 209/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.09.2020 r. w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. ?Budowa ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie z opcją? ( Na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Wejhero Tomasz Foryś 2021-01-27 12:17:55
ZA RZ ĄD ZE NIE NR 209/ 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.09.2020 r. w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. ?Budowa ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie z opcją? ( Na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Wejhero Tomasz Foryś 2021-01-27 12:17:34
Zarządzenie Nr 274/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i lokalu przeznaczonych do sprzedaży, ZARZĄDZENIE NR 274a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, ZARZĄDZENIE NR 274b/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, ZARZĄDZENIE NR 274c/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, ZARZĄDZENIE NR 274d/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ZARZĄDZENIE NR 274e/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2021-01-27 12:08:53
Zarządzenie Nr 274/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i lokalu przeznaczonych do sprzedaży, ZARZĄDZENIE NR 274a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, ZARZĄDZENIE NR 274b/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, ZARZĄDZENIE NR 274c/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, ZARZĄDZENIE NR 274d/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ZARZĄDZENIE NR 274e/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2021-01-27 12:06:33
Zarządzenie Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa oraz Z A R Z Ą D Z E N IE NR 234 a / 2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.11.2020 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 223/2020 z dnia 19.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2021-01-27 12:02:16
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Centrum recyklingu i obrotu odpadami, planowanego do realizacji na terenie działki nr 17/6 obręb 2 w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 36 Tacjanna Bielawa 2021-01-26 14:51:04
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIV/320/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia nowego regulaminu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2021-01-26 14:38:08
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIV/319/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów Wojciech Dzieliński 2021-01-26 14:29:31
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIV/318/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 stycznia 2021 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIII/286/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2021-01-26 14:27:15
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIV/318/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 stycznia 2021 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIII/286/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2021-01-26 14:26:55
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIV/317/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021 Wojciech Dzieliński 2021-01-26 14:25:01
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIV/316/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi, którą złożył Waldemar J. pismem z dnia 05.01.2021 roku Wojciech Dzieliński 2021-01-26 14:00:52
XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa z dnia 26.01.2021r. Wojciech Dzieliński 2021-01-26 14:00:11
Zarządzenie Nr 62/2020 PREZYDENTA MIAST A WEJHEROWA z dnia 16.03.2020 r. w sprawie zawieszenia wykonania Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa na rok 2020 określonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa nr 47/2020 z dnia 27.02.2020 r. Wojciech Dzieliński 2021-01-26 11:09:56
Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Wojciech Dzieliński 2021-01-26 11:08:31
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 Wojciech Dzieliński 2021-01-26 10:43:31
Arkadiusz Kraszkiewicz Wojciech Dzieliński 2021-01-26 10:42:58
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/293/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Strategii adaptacji do zmian klimatu miasta Wejherowa do roku 2025 z perspektywą do roku 2030" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Program przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji w Wejherowie" Wojciech Dzieliński 2021-01-25 18:26:42
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/293/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Strategii adaptacji do zmian klimatu miasta Wejherowa do roku 2025 z perspektywą do roku 2030" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Program przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji w Wejherowie" Wojciech Dzieliński 2021-01-25 18:26:17
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/293/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Strategii adaptacji do zmian klimatu miasta Wejherowa do roku 2025 z perspektywą do roku 2030" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Program przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji w Wejherowie" Wojciech Dzieliński 2021-01-25 18:26:02
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/293/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Strategii adaptacji do zmian klimatu miasta Wejherowa do roku 2025 z perspektywą do roku 2030" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Program przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji w Wejherowie" Wojciech Dzieliński 2021-01-25 18:19:33
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/293/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Strategii adaptacji do zmian klimatu miasta Wejherowa do roku 2025 z perspektywą do roku 2030" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Program przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji w Wejherowie" Tomasz Foryś 2021-01-25 17:29:38
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21.01.2021 r. Nr 4/2021 w sprawie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Wejherowa w 2021 r. Tomasz Foryś 2021-01-25 11:05:07
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21.01.2021 r. Nr 4/2021 w sprawie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Wejherowa w 2021 r. Tomasz Foryś 2021-01-25 11:04:49
Oświadczenia Majątkowe radnych VI Kandencji ( 2010-2014) - dokument usunięty Tomasz Foryś 2021-01-25 10:03:47
Oświadczenia Majątkowe Radnych - na dwa miesiące przed upływem kadencji - dokument usunięty Tomasz Foryś 2021-01-25 10:03:31
Szczygieł Arkadiusz - Radny - dokument usunięty Tomasz Foryś 2021-01-25 10:03:12
Skowrońska Teresa - Radna - dokument usunięty Tomasz Foryś 2021-01-25 10:03:09
Ruciński Mirosław - Radny - dokument usunięty Tomasz Foryś 2021-01-25 10:03:08
Patsidis Teresa - Radna - dokument usunięty Tomasz Foryś 2021-01-25 10:03:06
Panek Paweł - Radny - dokument usunięty Tomasz Foryś 2021-01-25 10:03:05
Nowocińska Danuta - Radna - dokument usunięty Tomasz Foryś 2021-01-25 10:03:03
Mocek Witold - Radny - dokument usunięty Tomasz Foryś 2021-01-25 10:03:02
Lademann Mirosław - Radny - dokument usunięty Tomasz Foryś 2021-01-25 10:03:01