herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 165/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2018-07-30 09:14:00
Petycja - "Znaki " Zakaz wyprowadzania psów" przy trawniku na ulicy Wschodniej w Wejherowie" Wojciech Dzieliński 2018-07-27 15:38:08
Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. 10 Lutego 8 w Wejherowie w ramach projektu ?Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa?. Anna Ojowska - Rosa 2018-07-27 15:19:08
Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Dworcową z ul. Spacerową w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-27 12:53:21
Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Dworcową z ul. Spacerową w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-27 12:53:08
Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Dworcową z ul. Spacerową w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-27 12:52:58
Zakres działania Urzędu Wojciech Dzieliński 2018-07-27 12:34:01
[Zakończono] Pomoc administracyjna w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w wymiarze pełnego etatu w MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-07-26 14:53:34
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające o wydaniu postanowienia dotyczącego projektu rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo -Wejherowo" Tacjanna Bielawa 2018-07-26 11:27:43
Zarządzenie nr 166/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Marcin Trembowski 2018-07-26 09:48:45
Zarządzenie nr 166/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Marcin Trembowski 2018-07-26 09:48:43
Zarządzenie Nr 154/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 lipca 2018 roku o zmianie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-07-26 09:47:04
Zarządzenie Nr 154/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 lipca 2018 roku o zmianie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-07-26 09:47:00
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Adam Ślusałek 2018-07-26 08:24:32
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Adam Ślusałek 2018-07-26 08:17:46
Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Adam Ślusałek 2018-07-25 14:48:27
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU w sprawie kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie ochrony przed hałasem Marcin Trembowski 2018-07-25 09:55:40
ZARZĄDZENIE NR 163/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-07-24 12:22:33
ZARZĄDZENIE NR 164/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ORAZ ZARZĄDZENIE NR 164a / 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.07.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 130/2018 z dnia 05.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-07-24 12:22:32
Zarządzenie nr 166/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Marcin Trembowski 2018-07-24 12:22:31
ZARZĄDZENIE Nr 165/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2018-07-24 12:22:31
Zarządzenie Nr 167/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Trembowski 2018-07-24 12:22:25
Zarządzenie Nr 167/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Trembowski 2018-07-24 12:22:02
Zarządzenie nr 166/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Marcin Trembowski 2018-07-24 12:21:19
ZARZĄDZENIE Nr 165/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2018-07-24 12:21:14
ZARZĄDZENIE NR 164/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ORAZ ZARZĄDZENIE NR 164a / 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.07.2018 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 130/2018 z dnia 05.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-07-24 12:21:07
ZARZĄDZENIE NR 163/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-07-24 12:20:59
30-07-2018 Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-07-24 12:19:35
30-07-2018 Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-07-24 12:14:25
Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie w formule "zaprojektuj i wybuduj" Agnieszka Szulakowska 2018-07-23 19:20:55
Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie w formule "zaprojektuj i wybuduj" Agnieszka Szulakowska 2018-07-23 19:20:23
Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. 10 Lutego 8 w Wejherowie w ramach projektu ?Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa?. Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-23 15:09:37
Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. 10 Lutego 8 w Wejherowie w ramach projektu ?Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa?. Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-23 15:09:11
Zarządzenie Nr 162/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie Marcin Trembowski 2018-07-23 13:26:28
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-23 10:51:14
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2018-07-19 10:22:09
Dane teleadresowe Wojciech Dzieliński 2018-07-18 14:20:48
ZARZĄDZENIE Nr 160/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2018-07-18 14:13:50
ZARZĄDZENIE Nr 161/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2018-07-18 14:13:34
ZARZĄDZENIE Nr 160/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Marcin Trembowski 2018-07-18 14:12:12