Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr VIk/VI/78/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Wojciech Dzieliński 2011-04-27 12:11:58
Uchwała Nr VIk/VI/77/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków tejże Rady Wojciech Dzieliński 2011-04-27 12:07:14
Uchwała Nr VIk/VI/76/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/III/23/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2011 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" Wojciech Dzieliński 2011-04-27 12:04:29
Uchwała Nr VIk/VI/75/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. o zmianie Statutu samorządowej instytucji kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-04-27 12:02:43
Uchwała Nr VIk/VI/73/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo ? parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-04-27 11:59:54
Uchwała Nr VIk/VI/74/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. o wypowiedzeniu porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wejherowskiego Wojciech Dzieliński 2011-04-27 11:59:25
Uchwała Nr VIk/VI/73/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo ? parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-04-27 11:55:35
Uchwała Nr VIk/VI/72/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Sucharskiego i Łęgowskiego Wojciech Dzieliński 2011-04-27 11:48:53
Uchwała Nr VIk/VI/71/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Wejherowa w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Wejherowa oraz rozwiązania porozumienia z dnia 20 stycznia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Wejherowa w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2004 r., Nr 12 poz. 249) Wojciech Dzieliński 2011-04-27 11:45:55
Uchwała Nr VIk/VI/70/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego Wojciech Dzieliński 2011-04-27 11:40:28
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 30 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, poł. na Osiedlu Sucharskiego w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-04-27 10:14:01
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 10 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, poł. na Wzgórzu Ojca Grzegorza w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-04-27 10:10:53
Uchwała Nr VIk/VI/69/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-04-27 09:26:00
Uchwała Nr VIk/VI/68/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XXXVI/398/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-04-27 09:12:19
Uchwała Nr VIk/VI/68/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XXXVI/398/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-04-27 09:11:55
Uchwała Nr VIk/VI/67/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-04-27 09:08:41
Uchwała Nr VIk/VI/66/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobami fizycznymi Wojciech Dzieliński 2011-04-27 09:07:12
Uchwała Nr VIk/VI/65/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-04-27 09:05:41
Uchwała Nr VIk/VI/64/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobami fizycznymi Wojciech Dzieliński 2011-04-27 09:02:29
Uchwała Nr VIk/VI/63/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-04-27 08:55:22
Uchwała Nr VIk/VI/62/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/L/540/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz ustanowienia służebności przesyłu Wojciech Dzieliński 2011-04-27 08:49:07
Uchwała Nr VIk/VI/61/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-04-27 08:45:15
Uchwała Nr VIk/VI/60/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XLVIII/512/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie Wojciech Dzieliński 2011-04-27 08:39:34
Uchwała Nr VIk/VI/59/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Wejherowie przy ul. Judyckiego 14 Wojciech Dzieliński 2011-04-27 08:36:31
Uchwała Nr VIk/VI/58/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Gdynia na wykonanie opracowania projektu Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) Wojciech Dzieliński 2011-04-27 08:34:40
Uchwała Nr VIk/VI/57/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2011 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Wojciech Dzieliński 2011-04-27 08:31:39
Uchwała Nr VIk/VI/56/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011 - 2026 Wojciech Dzieliński 2011-04-27 08:16:36
Uchwała Nr VIk/VI/56/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011 - 2026 Wojciech Dzieliński 2011-04-27 08:15:58
Uchwała NR VIk/VI/55/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 Wojciech Dzieliński 2011-04-27 08:09:56
Sesja VI Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 Kwietnia 2011 r. Wojciech Dzieliński 2011-04-27 07:59:54
Przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia do lat pięciu, lokalu użytkowego o pow. 59,79 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 211 w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-04-26 13:34:29
Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku Mieszkalno- usługowego przy ul. Parkowej w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-04-21 14:03:37
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 10 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, poł. na Wzgórzu Ojca Grzegorza w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-04-20 10:31:11
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 79, obr. 15, poł. w okolicu ul. Wałowej i Srebrny Potok w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-04-20 10:26:49
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 30 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, poł. na Osiedlu Sucharskiego w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-04-20 10:25:24
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 10 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, poł. na Wzgórzu Ojca Grzegorza w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-04-20 10:23:31
[ Zakończono ] Inspektor w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-04-15 13:48:21
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU USŁUGOWEGO o powierzchni użytkowej 29,72 m2 z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe W BUDYNKU PRZY UL.GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE Wojciech Dzieliński 2011-04-15 13:45:56
Przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia do lat pięciu, lokalu użytkowego o pow. 59,79 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 211 w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2011-04-15 11:19:01
Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. i wykonanie ocieplenia budynku w ramach termomodernizacji obiektu ZSO nr 2 na działce nr 4/15 obr. 10 przy Oś. Kaszubskim 27 w Wejherowie, w ramach projektu: ?Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda. Agnieszka Biszewska 2011-04-14 12:09:19