Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Utrzymanie gróg gruntowych w Wejherowie w okresie 10-ciu misięcy w 2011 roku Agnieszka Biszewska 2011-02-09 10:16:07
Utrzymanie gróg gruntowych w Wejherowie w okresie 10-ciu misięcy w 2011 roku Agnieszka Biszewska 2011-02-09 10:15:49
Utrzymanie gróg gruntowych w Wejherowie w okresie 10-ciu misięcy w 2011 roku Agnieszka Biszewska 2011-02-09 10:15:35
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Sucharskiego i Łęgowskiego Wojciech Dzieliński 2011-02-09 09:26:19
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców. Sebastian Bojaruniec 2011-02-09 08:17:37
[ZAKOŃCZONO] Konkurs ofert - projektów na 2011 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań.[ + WYNIK ] Wojciech Dzieliński 2011-02-09 08:12:21
Dane teleadresowe Wojciech Dzieliński 2011-02-08 15:20:46
Budowa mobilnego węzła betoniarskiego o konstrukcji modułowej na działce nr 10/41 obr. 3 przy ul. Budowlanych w Wejherowie. Wojciech Dzieliński 2011-02-08 13:43:48
15-02-2011 Komisja Bezpieczeństwa i Samorządów Wojciech Dzieliński 2011-02-08 08:11:10
KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w WEJHEROWIE z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie planu działań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Osiedla Wojciech Dzieliński 2011-02-04 13:53:46
Komunikat ws. wyboru przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Wojciech Dzieliński 2011-02-04 13:49:07
Komunikaty Miejskiej Komisji Wyborczej Wojciech Dzieliński 2011-02-04 13:47:24
Zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli Miasta Wejherowa oraz ustalenia okręgów wyborczych i kalendarza wyborczego dla wyborów zarządzonych na dzień 20 marca 2011 roku. Wojciech Dzieliński 2011-02-04 13:46:38
Informacje Wojciech Dzieliński 2011-02-04 13:46:16
[Zakończono] Doradca Dyrektora - Główny Programista w ZUK Wejherowo Wojciech Dzieliński 2011-02-04 08:48:43
Uchwała Nr VIk/IV/44/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Zofii Kiereś Wojciech Dzieliński 2011-02-04 08:47:12
Uchwała Nr VIk/IV/43/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Wejherowa planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok Wojciech Dzieliński 2011-02-04 08:43:46
Uchwała Nr VIk/IV/42/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Osiedli Wojciech Dzieliński 2011-02-04 08:37:18
Uchwała Nr VIk/IV/41/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie w celu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli oraz ustalenia wysokości diety zryczałtowanej dla członków Miejskiej i Obwodowych Komisji Wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem tych wyborów Wojciech Dzieliński 2011-02-04 08:34:12
Uchwała Nr VIk/IV/40/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XVIII/204/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Miasta Wejherowa. Wojciech Dzieliński 2011-02-04 08:30:17
Uchwała Nr VIk/IV/39/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011" Wojciech Dzieliński 2011-02-04 08:22:55
Uchwała Nr VIk/IV/38/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011" Wojciech Dzieliński 2011-02-04 08:20:02
Uchwała Nr VIk/IV/37/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/XXVII/290/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2001 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Wejherowa do tworzonego Stowarzyszenia Gmin "Małe Trójmiasto Kaszubskie" z siedzibą w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-02-04 08:16:40
Uchwała Nr VIk/IV/37/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/XXVII/290/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2001 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Wejherowa do tworzonego Stowarzyszenia Gmin "Małe Trójmiasto Kaszubskie" z siedzibą w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-02-04 08:15:44
Uchwała Nr VIk/IV/36/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przedstawicieli Gminy Miasta Wejherowa w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" Wojciech Dzieliński 2011-02-04 08:11:46
Uchwała Nr VIk/IV/36/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przedstawicieli Gminy Miasta Wejherowa w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" Wojciech Dzieliński 2011-02-04 08:11:14
Uchwała Nr VIk/IV/35/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XI/111/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie przedstawicieli Gminy Miasta Wejherowa w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Wojciech Dzieliński 2011-02-04 08:09:55
Uchwała Nr VIk/IV/34/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/III/52/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie", zmienionej uchwałą Nr IVk/VI/82/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 marca 2003 roku i uchwałą Nr IVk/XXIII/292/2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2004 roku Wojciech Dzieliński 2011-02-04 08:08:18
Uchwała Nr VIk/IV/34/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/III/52/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie", zmienionej uchwałą Nr IVk/VI/82/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 marca 2003 roku i uchwałą Nr IVk/XXIII/292/2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2004 roku Wojciech Dzieliński 2011-02-04 08:07:02
Uchwała Nr VIk/IV/33/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wojciech Dzieliński 2011-02-04 07:54:56
Uchwała Nr VIk/IV/32/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego Wojciech Dzieliński 2011-02-04 07:51:40
Uchwała Nr VIk/IV/31/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa. Wojciech Dzieliński 2011-02-04 07:40:01
Uchwała Nr VIk/IV/30/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rozwiązania Porozumienia Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Miasta Wejherowa z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Wejherowo prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Wejherowa. Wojciech Dzieliński 2011-02-04 07:37:24
Zorganizowanie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie wyjazdowej imprezy integracyjno-wypoczynkowej do Barcelony w okresie od dnia 29 kwietnia 2011 r. do dnia 04 maja 2011 r. Agnieszka Szulakowska 2011-02-03 20:19:57
[Zakończono] Doradca Dyrektora - Główny Programista w ZUK Wejherowo Wojciech Dzieliński 2011-02-03 15:44:58
Radca prawny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie ? 1/2 etatu  - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-02-03 14:09:02
[Zakończono] Radca prawny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie - 1/2 etatu  Wojciech Dzieliński 2011-02-03 14:09:00
[Zakończono] Radca prawny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie - 1/2 etatu  Wojciech Dzieliński 2011-02-03 14:08:49
Radca prawny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie ? 1/2 etatu  - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-02-03 14:07:58
[Zakończono] Doradca Dyrektora - Główny Programista w ZUK Wejherowo Wojciech Dzieliński 2011-02-03 10:33:54