Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-10-19 09:47:48
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-10-19 09:45:36
Zarządzenie Nr 161/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w mieście Wejherowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r Wojciech Dzieliński 2011-10-18 13:50:22
Zarządzenie Nr 160/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w mieście Wejherowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Wojciech Dzieliński 2011-10-18 13:49:47
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 20/R/-159/2011 z dnia 26 września 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. Wojciech Dzieliński 2011-10-18 13:49:09
Zarządzenie Nr 158/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w mieście Wejherowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Wojciech Dzieliński 2011-10-18 13:48:17
Zarządzenie Nr 157/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.09.2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Wejherowie do udzielania zwolnień rodzicom albo uczniom z całości lub części opłat za posiłki w stołówce przedszkolnej Wojciech Dzieliński 2011-10-18 13:47:22
Zarządzenie Nr 156/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.09.2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Wejherowie do udzielania zwolnień rodzicom albo uczniom z całości lub części opłat za posiłki w stołówce szkolnej Wojciech Dzieliński 2011-10-18 13:46:20
Zarządzenie Nr 155/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.09.2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Wejherowie do udzielania zwolnień rodzicom albo uczniom z całości lub części opłat za posiłki w stołówce szkolnej Wojciech Dzieliński 2011-10-18 13:42:41
Zarządzenie Nr 154/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.09.2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Wejherowie do udzielania zwolnień rodzicom albo uczniom z całości lub części opłat za posiłki w stołówce szkolnej Wojciech Dzieliński 2011-10-18 13:41:32
Zarządzenie Nr 153/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.09.2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkól Nr 2 w Wejherowie do udzielania zwolnień rodzicom albo uczniom z całości lub części opłat za posiłki w stołówce szkolnej Wojciech Dzieliński 2011-10-18 13:01:21
Zarządzenie Nr 152/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.09.2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wejherowie do udzielania zwolnień rodzicom albo uczniom z całości lub części opłat za posiłki w stołówce szkolnej Wojciech Dzieliński 2011-10-18 12:09:42
Zarządzenie Nr 151/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.09.2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Wejherowie do udzielania zwolnień rodzicom albo uczniom z całości lub części opłat za posiłki w stołówce szkolnej Wojciech Dzieliński 2011-10-18 12:05:30
Zarządzenie nr 150/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:59:56
Zarządzenie Nr 149/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Wejherowie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:58:54
Zarządzenie Nr 148/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w bezpłatne użytkowanie Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:57:59
Zarządzenie Nr 147/2011 Prezydenta miasta Wejherowa z dnia 12 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu oraz likwidacji sprzętu obrony cywilnej i wyposażenia znajdującego się na stanie Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:51:59
Zarządzenie Nr 146/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 września 2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu oraz likwidacji sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:50:53
Zarządzenie Nr 145/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.09.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 264/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:49:13
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 2/M/-144/2011 z dnia 12 września 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa. Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:47:56
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr l/M/-143/2011 z dnia 12 września 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:42:30
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 2/Mf-144/2011 z dnia 12 września 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa. Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:41:41
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 2/Mf-144/2011 z dnia 12 września 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa. Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:41:38
ZARZĄDZENIE NR 141/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 05.09.2011r w sprawie przystąpienia do opracowywania projektu aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2011-2018" Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:39:17
ZARZĄDZENIE Nr 140/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:38:01
ZARZĄDZENIE Nr 140/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:26:51
Zarządzenie Nr 139/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 września 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:21:11
ZARZĄDZENIE Nr 138/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:13:47
ZARZĄDZENIE Nr^.4../2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:13:23
ZARZĄDZENIE Nr^.4../2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:13:15
Zarządzenie Nr 137/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.08.2011 roku w sprawie ustalenia "Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkól uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Miasta Wejherowa" Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:12:13
Zarządzenie Nr 136/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 Wojciech Dzieliński 2011-10-18 10:16:13
Zarządzenie Nr 136/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 Wojciech Dzieliński 2011-10-18 10:10:38
Zarządzenie nr 135/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.08.2011 w sprawie procedury realizacji i rozliczania projektu " TURYSTYCZNY SZLAK PÓŁNOCNYCH KASZUB - budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego" Wojciech Dzieliński 2011-10-18 10:09:45
ZARZĄDZENIE NR 134/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Wejherowa i komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Wejherowa na rok 2012. Wojciech Dzieliński 2011-10-18 10:05:28
Zarządzenie nr 133/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:56:56
ZARZĄDZENIE NR 132/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.08.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:50:57
Zarządzenie Nr 129/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:46:53
Zarządzenie Nr 128/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:46:26
Zarządzenie Nr 131/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 sierpnia 2011r. o zmianie Zarządzenia Nr 31/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 lutego 2011r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 123/2011r z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:46:05