Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr VIk/XI/159/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2012 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:49:24
Uchwała Nr VIk/XI/158/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującej odcinek pasa drogowo ? kolejowego od Ronda Solidarności w ciągu ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego do ul. Kociewskiej Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:47:00
Uchwała Nr VIk/XI/157/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Iwaszkiewicza, Staromłyńskiej i Weteranów Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:45:58
Uchwała Nr VIk/XI/157/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Iwaszkiewicza, Staromłyńskiej i Weteranów Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:44:57
Uchwała Nr VIk/XI/156/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:42:01
Uchwała Nr VIk/XI/155/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:36:51
Uchwała Nr VIk/XI/154/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/III/52/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie" Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:34:48
Uchwała Nr VIk/XI/153/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:31:52
Uchwała Nr VIk/XI/152/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIk/VIII/94/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Wybickiego 1 w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:30:39
Uchwała Nr VIk/XI/151/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wejherowskiemu na "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1478 G (ul. Sucharskiego w Wejherowie) w obrębie przejazdu kolejowego" Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:29:16
Uchwała Nr VIk/XI/150/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji ze Szpitalem Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:27:48
Uchwała Nr VIk/XI/149/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonej opłaty Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:25:37
Uchwała Nr VIk/XI/148/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów w Gminie Miasta Wejherowa za rok szkolny 2010/2011" Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:24:02
Uchwała Nr VIk/XI/147/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 Wojciech Dzieliński 2011-11-14 10:18:05
Uchwała Nr VIk/XI/146/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011 - 2026 Wojciech Dzieliński 2011-11-14 10:15:42
Uchwała Nr VIk/XI/146/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011 - 2026 Wojciech Dzieliński 2011-11-14 10:15:03
Sesja XI Rady Miasta Wejherowa z dnia 08 listopada 2011 r. Wojciech Dzieliński 2011-11-14 10:14:02
Dostawa wraz z montażem urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym na terenie miasta Wejherowa Agnieszka Biszewska 2011-11-10 15:28:17
Dostawa wraz z montażem urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym na terenie miasta Wejherowa Agnieszka Biszewska 2011-11-10 15:15:11
Ludność Wojciech Dzieliński 2011-11-10 09:31:45
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-11-10 09:28:41
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-11-10 09:28:02
Ludność Wojciech Dzieliński 2011-11-10 09:27:58
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-11-10 09:27:31
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-11-10 09:26:53
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-11-10 09:25:39
Statystyka wg. danych GUS Wojciech Dzieliński 2011-11-10 09:08:05
Stan ludności. Dane wg GUS - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-11-10 09:06:17
Ludność Wojciech Dzieliński 2011-11-10 09:06:10
Wojciech Dzieliński 2011-11-10 08:58:56
Dostawa wraz z montażem urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym na terenie miasta Wejherowa Agnieszka Biszewska 2011-11-09 14:33:24
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Miasto Wejherowo i jej jednostek organizacyjnych Agnieszka Szulakowska 2011-11-08 11:20:11
OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA PROJEKTU WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU WODNEGO Wojciech Dzieliński 2011-11-08 10:20:17
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Miasto Wejherowo i jej jednostek organizacyjnych Agnieszka Szulakowska 2011-11-07 15:28:47
Dostawa wraz z montażem urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym na terenie miasta Wejherowa Agnieszka Biszewska 2011-11-07 15:11:04
Dostawa wraz z montażem urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym na terenie miasta Wejherowa Agnieszka Biszewska 2011-11-07 15:10:58
Wojciech Dzieliński 2011-11-04 13:08:14
Wojciech Dzieliński 2011-11-04 13:07:42
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Miasto Wejherowo i jej jednostek organizacyjnych Agnieszka Szulakowska 2011-11-04 09:54:48
Zarządzenie Nr 165/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 Wojciech Dzieliński 2011-11-04 09:52:18