Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] Brygadzista w WZNK

WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO PRACY

 

……………….…BRYGADZISTA  – pełen etat………………………

 

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie: minimum średnie o kierunku utrzymania terenów zielonych i 2 letnim stażem pracy lub wyższe o podobnym profilu bez wymogu stażu pracy,
  • osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                 z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość zagadnień związanych  z pielęgnacją roślin ozdobnych, dobieranie i kompozycja roślin zgodnie z projektami,
  • znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,
  • znajomość: Ustawy o ochronie środowiska,
  • mile widziana znajomość zagadnień związanych  z zamówieniami publicznymi,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • samodzielność i odpowiedzialność.

 

 1. Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku:
  • bezpośredni nadzór  nad pracownikami i organizowanie miejsc pracy,
  • planowanie prac agrotechnicznych, pielęgnacji terenów zielonych i nasadzeń,
  • przygotowywanie stosownych dokumentów do uzyskania odpowiednich uzgodnień i zezwoleń, np. wycinki drzew,

 

 1. Wymagane dokumenty:

§         list motywacyjny,

§         curriculum vitae,

§         kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zdobyte uprawnienia,

§         kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

§         kserokopie świadectw pracy,

§         kwestionariusz osobowy[1] z dodatkowym podaniem informacji, czy:

- była prowadzona działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, na które jest prowadzona rekrutacja;

- kandydat był zatrudniony u pracodawcy samorządowego, a jeśli tak, należy podać jednostkę oraz termin zatrudnienia,

§         własnoręcznie napisane oświadczenie, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)

§         kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2),

           

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych  w Wejherowie przy ul. Jana III Sobieskiego 251  z dopiskiem na kopercie:

Nabór na stanowisko:  BRYGADZISTA

Terminie składania ofert: do dnia: 05.03.2012 r.  do godziny 17.00       

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.W okresie  3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo. pl / na stronie www.wznk.pl oraz na tablicy informacyjnej w  WZNK.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list  motywacyjny,  szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą:

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458).[1]Kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony internetowej UM www.bip.wejherowo. pl  (ogłoszenia o pracę) oraz z sekretariatu WZNK pok. 103.

 

 

 

WYNIK W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 21-02-2012 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 12-03-2012 16:33