Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja XVI Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. Paweł Thiel 2012-05-02 10:58:53
Sesja XVI Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. - dokument usunięty Paweł Thiel 2012-05-02 10:58:48
Sesja XVI Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. - dokument usunięty Paweł Thiel 2012-05-02 10:57:20
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 3/94, 3/95, obr. 3, poł. przy ul. Stolarskiej w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2012-05-02 10:28:33
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 2, 20, obr. 3, poł. przy ul. Podmiejskiej w Wejherowie. Sebastian Bojaruniec 2012-05-02 10:27:26
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Paweł Thiel 2012-04-27 14:54:28
ZARZĄDZENIE NR 56/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2012-04-26 11:40:28
ZARZĄDZENIE NR 53/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2012-04-26 11:32:43
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-04-26 10:17:54
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-04-26 10:17:43
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-04-26 10:17:29
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - dokument usunięty Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-04-26 10:16:00
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - dokument usunięty Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-04-26 10:15:05
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - dokument usunięty Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-04-26 10:14:55
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - dokument usunięty Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-04-26 10:14:42
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - dokument usunięty Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-04-26 10:14:17
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr /M/-57/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa. Wojciech Dzieliński 2012-04-26 09:40:13
ZARZĄDZENIE NR 56/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2012-04-26 09:39:47
ZARZĄDZENIE NR 55/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2012-04-26 09:39:17
ZARZĄDZENIE NR 54/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Wojciech Dzieliński 2012-04-26 09:38:27
ZARZĄDZENIE NR 53/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2012-04-26 09:36:18
ZARZĄDZENIE NR 52/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie nieskorzystania z ustawowego prawa pierwokupu co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2012-04-26 09:29:21
ZARZĄDZENIE NR 51/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie nieskorzystania z ustawowego prawa pierwokupu co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2012-04-26 09:28:07
ZARZĄDZENIE NR 50/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie nieskorzystania z ustawowego prawa pierwokupu co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2012-04-26 09:26:05
ZARZĄDZENIE NR 49/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie nieskorzystania z ustawowego prawa pierwokupu co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2012-04-26 09:24:34
ZARZĄDZENIE NR 48/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie nieskorzystania z ustawowego prawa pierwokupu co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2012-04-26 09:23:42
Zarządzenie Nr 47/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 marca 2012 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu Wojciech Dzieliński 2012-04-26 09:20:19
ZARZĄDZENIE Nr 46/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 lutego 2012r. dot. przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie miasta Wejherowa z wyłączeniem gruntów, budynków i budowli Wojciech Dzieliński 2012-04-26 09:15:22
Zarządzenie Nr 45/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012 Wojciech Dzieliński 2012-04-26 09:11:40
Zarządzenie Nr 44/2012r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 marca 2012r. o zmianie Zarządzenia Nr 4/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 stycznia 2012r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych Wojciech Dzieliński 2012-04-26 09:10:49
Zarządzenie Nr 44/2012r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 marca 2012r. o zmianie Zarządzenia Nr 4/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 stycznia 2012r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych Wojciech Dzieliński 2012-04-26 09:10:35
Zarządzenie Nr 43/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu Komendy Straży Miejskiej w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2012-04-26 09:05:48
Zarządzenie Nr 41/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 Wojciech Dzieliński 2012-04-26 09:04:22
Zarządzenie Nr 42/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2012-04-26 09:01:10
Zarządzenie Nr 41/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 Wojciech Dzieliński 2012-04-26 08:53:11
ZARZĄDZENIE NR 40/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Wojciech Dzieliński 2012-04-26 08:45:39
Zarządzenie Nr 39/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 marca 2012r. zmieniające Zarządzenie Nr 59/2010 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wojciech Dzieliński 2012-04-26 08:33:21
Zarządzenie Nr 38/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wyposażenia biurowego będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2012-04-26 08:26:34
ZARZĄDZENIE Nr 37/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na zakup wystawionych do sprzedaży dwóch samochodów osobowych, porzuconych przez ich właścicieli celem wyzbycia się ich a przejętych na własność z mocy ustawy przez Gminę Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2012-04-26 08:25:12
ZARZĄDZENIE Nr 37/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na zakup wystawionych do sprzedaży dwóch samochodów osobowych, porzuconych przez ich właścicieli celem wyzbycia się ich a przejętych na własność z mocy ustawy przez Gminę Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2012-04-26 08:24:10