Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VIk/IV/44/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Zofii Kiereś 2011-02-04 08:47
dokument Uchwała Nr VIk/IV/43/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Wejherowa planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok 2011-02-04 08:43
dokument Uchwała Nr VIk/IV/42/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Osiedli 2011-02-04 08:37
dokument Uchwała Nr VIk/IV/41/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie w celu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli oraz ustalenia wysokości diety zryczałtowanej dla członków Miejskiej i Obwodowych Komisji Wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem tych wyborów 2011-02-04 08:34
dokument Uchwała Nr VIk/IV/40/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XVIII/204/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Miasta Wejherowa. 2011-02-04 08:30
dokument Uchwała Nr VIk/IV/39/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011" 2011-02-04 08:22
dokument Uchwała Nr VIk/IV/38/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011" 2011-02-04 08:20
dokument Uchwała Nr VIk/IV/37/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/XXVII/290/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2001 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Wejherowa do tworzonego Stowarzyszenia Gmin "Małe Trójmiasto Kaszubskie" z siedzibą w Wejherowie 2011-02-04 08:16
dokument Uchwała Nr VIk/IV/36/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przedstawicieli Gminy Miasta Wejherowa w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" 2011-02-04 08:11
dokument Uchwała Nr VIk/IV/35/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XI/111/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie przedstawicieli Gminy Miasta Wejherowa w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej 2011-02-04 08:09
dokument Uchwała Nr VIk/IV/34/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/III/52/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie", zmienionej uchwałą Nr IVk/VI/82/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 marca 2003 roku i uchwałą Nr IVk/XXIII/292/2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2004 roku 2011-02-04 08:08
dokument Uchwała Nr VIk/IV/33/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2011-02-04 07:54
dokument Uchwała Nr VIk/IV/32/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2011-02-04 07:51
dokument Uchwała Nr VIk/IV/31/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa. 2011-02-04 07:40
dokument Uchwała Nr VIk/IV/30/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rozwiązania Porozumienia Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Miasta Wejherowa z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Wejherowo prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Wejherowa. 2011-02-04 07:37
dokument Uchwała Nr VIk/IV/29/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/L/543/2010 Rady Miasta Wejherowa z 26 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych szkołom, przedszkolom niepublicznym, osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2011-01-28 12:58
dokument Uchwała Nr VIk/IV/28/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XLIX/525/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości 2011-01-28 12:56
dokument Uchwała Nr VIk/IV/27/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 2011-01-28 12:54
dokument Uchwała Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011-2026 2011-01-28 12:52
dokument Uchwała Nr VIk/IV/25/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 2011-01-28 12:47