herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wyłonienie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego